Innovation pays
Innovation pays
Thu 24/01/2019 - 17:14

GEODIS: światowy lider w CSR

Jako firma, która zobowiązuje się być dobrym obywatelem korporacyjnym i opiekować się swoimi ludźmi, GEODIS dokłada wszelkich starań, aby wypełnić społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. CSR). W 2018 r. wysiłki te zostały ponownie uznane za wybitne przez jedną z wiodących na świecie agencji ratingowych CSR. Firma EcoVadis, która dokonuje oceny działalności pod kątem społecznym i środowiskowym w globalnych łańcuchach dostaw, przyznała GEODIS ocenę Gold po tym, jak firma osiągnęła ogólny wynik 70/100 za działania CSR. Jest to nowy rekord Grupy — o dwa punkty lepszy od poprzedniego i plasuje GEODIS w czołowym 1% z 30 000 firm w kategorii „drogowy transport towarów”.

Aby wyciągnąć wnioski, EcoVadis mierzy wyniki w czterech obszarach: środowisko, praktyki pracy i prawa człowieka, uczciwe praktyki biznesowe i zrównoważone zamówienia. Punkty są przyznawane w każdym obszarze, a następnie sumowane w celu podania łącznej liczby.

Jeśli chodzi o środowisko, firma EcoVadis dostrzegła, że GEODIS nie tylko ogranicza swoje oddziaływanie w obszarach takich jak emisje gazów cieplarnianych i wykorzystanie zasobów naturalnych, ale również podpisała się pod inicjatywami dużych sektorów, w tym Global Logistics Emissions Council i EcoTransIT. 42% zakładów GEODIS posiada certyfikat zgodności z międzynarodową normą zarządzania środowiskowego, ISO 14001 i stawia sobie za cel zmniejszenie emisji CO2 poprzez niskoemisyjne pojazdy Euro 6 i szkolenia w zakresie ekologicznych technik jazdy. Wynik GEODIS — 90/100 jest ponad dwukrotnie wyższy niż średnia dla jego konkurentów.

Będąc sygnatariuszem United Nations Global Compact w sprawie traktowania pracowników od 2003 roku, GEODIS prężnie działa w obszarach praktyki pracy i praw człowieka. Firma posiada również szereg międzynarodowych certyfikatów zdrowia i bezpieczeństwa oraz działa w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi poprzez szkolenia i komitety bezpieczeństwa w swoich zakładach. Bezpieczeństwo to dla GEODIS bezwzględny priorytet i jedna ze Złotych Zasad. Jednocześnie, aby pomóc pracownikom w pełni wykorzystać ich potencjał, firma współpracuje z Investors in People oraz inicjatywami na rzecz różnorodności, takimi jak Gender Equality European International Standard.

Podobnie jak w przypadku pracowników, GEODIS zachowuje się odpowiedzialnie wobec swoich partnerów i angażuje się w uczciwe praktyki biznesowe. Aby to osiągnąć, stosowane są dwa kluczowe instrumenty — polityka dot. etyki oraz procedury audytu w celu sprawdzenia skuteczności polityki. Wprowadzono środki dyscyplinarne, aby poradzić sobie z jakimikolwiek naruszeniami, a indywidualne podpisy są wykorzystywane w celu potwierdzenia zapoznania się z polityką. Wdrażane są e-learningi i sesje szkoleniowe, a także działania uświadamiające dotyczące polityki firmy. GEODIS inwestuje także w cyberbezpieczeństwo, aby chronić dane klientów i pracowników.

Celem zrównoważonych zamówień jest stosowanie odpowiedzialnych praktyk przez GEODIS i rozszerzanie ich na łańcuch dostaw. Opracowano Kodeks postępowania dostawców, a klauzule CSR dotyczące kwestii środowiskowych i pracy zostały wprowadzone do każdej nowej umowy lub odnowienia kontraktu uzyskanego przez GEODIS. Ponadto GEODIS zapewnia szkolenia z zakresu tematów związanych z CSR dla nabywców ich usług, tak aby kwestie takie jak emisje CO2 były jednymi z kryteriów wyboru nowych pojazdów.
Raport EcoVadis jasno pokazuje, że CSR odgrywa kluczową rolę w działaniach GEODIS. Firma ma uporządkowane, proaktywne podejście do ochrony swoich ludzi i środowiska, oparte na jasnych politykach i celach — i wspierane odpowiednim monitorowaniem. Choć osiągnięto już wiele, Grupa zamierza osiągnąć jeszcze więcej w przyszłości. GEODIS ogłasza globalną ambicję zmniejszenia o 30% emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. (rok bazowy: 2017 r., analogicznie).

Share it

Oferta GEODIS

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami