Hands
Hands
Mon 28/09/2015 - 15:08

GEODIS odnawia swoje zaangażowanie w ramach Handicap International

18 września 2015 r. Marie-Christine Lombard, dyrektor naczelna GEODIS, przyznała czek na 11 000 EUR Magali Deneufchâtel, dyrektor zarządzającej Handicap International we Francji. Wsparcie GEODIS dla tej organizacji pozarządowej jest kontynuowane już drugi rok z rzędu.

Partnerstwo z Handicap International wynika z inicjatywy pracowników GEODIS, którzy przy dorocznej ankiecie satysfakcji klientów w 2014 r. zasugerowali, by firma przeznaczyła jedno euro na organizację pozarządową za każdy zwrócony kwestionariusz. Datek ubiegłoroczny pomógł sfinansować edukację 360 niepełnosprawnych dzieci w Indonezji.

Firma GEODIS powtórzyła tę akcję w tym roku, z bezpośrednim zaangażowaniem jej pracowników oraz oczywiście klientów. W sumie przetworzono 10 462 kwestionariuszy, co stanowiło współczynnik odpowiedzi około 11%. Zebrane fundusze zostaną ponownie wykorzystane do sfinansowania programu szkolnego w Indonezji.

Inicjatywa ta odbywa się w ramach polityki społecznej odpowiedzialności biznesu GEODIS. Łącząc zaangażowanie pracowników i klientów ze swoimi wartościami korporacyjnymi, GEODIS umacnia swoją pozycję odpowiedzialnej grupy o długiej historii pomagania osobom niepełnosprawnym oraz zwalczania wykluczenia społecznego.

Po trzęsieniu ziemi w Nepalu w kwietniu firma GEODIS przekazała 5000 EUR Handicap International, by pomóc tej organizacji w wysłaniu zestawów ratunkowych zawierających przybory do gotowania, produkty higieniczne, namioty oraz koce ratunkowe.

W tym roku GEODIS wspiera Handicap International w akcji „Piramida butów”, która odbyła się 26 września i która ma na celu zwiększenie świadomości rządu na temat konieczności wyeliminowania min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej. Mówiąc konkretnie, firma GEODIS dostarczyła bezpłatnie palety z butami przed wydarzeniem. Aż dwie tony butów zostały wysłane z agencji Dystrybucji i usług ekspresowych Genay (blisko Lyonu) do miast przeprowadzających tę operację w całej Francji.

„Jesteśmy zachwyceni regularnym wsparciem grupy GEODIS, której zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności wyraźnie odzwierciedlają nasze wartości solidarności zaufania” mówi Magali Deneufchâtel.

„Nasze partnerstwo z Handicap International to długoterminowe zobowiązanie wszystkich pracowników wobec GEODIS. Jako międzynarodowa grupa, której działalność jest prowadzona na całym świecie, jesteśmy w stanie utrzymać nasze silne stanowisko, by chronić nasze wartości dotyczących zobowiązania, innowacji, zaufania, solidarności i pasji, których przykładem jest nasza regularna współpraca z Handicap International” – zadeklarowała dyrektor naczelna GEODIS, Marie-Christine Lombard, podczas ostatniej ceremonii wręczenia darowizny.

Share it

Oferta GEODIS

Centrum wiedzy o logistyce

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami