Business excellence - 140423

Strategia kierowana przez doskonałość biznesową

Strategia GEODIS zmierza ku jednej ambicji: aby firma stała się niekwestionowanym liderem w sektorze transportu i logistyki. Nasz model doskonałości biznesowej kieruje tą strategią. Jest zainspirowany modelem zalecanym przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (European Foundation for Quality Management, EFQM). To silna podstawa, którą wspieramy poprzez częste, rutynowe pomiary wskaźników wyników. Naszym celem jest pełna satysfakcja interesariuszy (Stakeholders’ Total Satisfaction, STS) – całkowita satysfakcja naszych klientów, pracowników, interesariuszy oraz ogółu społeczeństwa.

Nasza Misja – pomoc klientom w osiąganiu sukcesów poprzez pokonywanie ich ograniczeń logistycznych – pomogła nam w opracowaniu tego modelu. Nasza Wizja – bycie partnerem w rozwoju naszych klientów – oraz nasze Wartości – pasja, zaangażowanie, innowacje, solidarność i zaufanie – pomagają nas w codziennym napędzaniu tego modelu.

Tak naprawdę misja, wizja i wartości GEODIS są częścią naszego DNA. Stosujemy je na poziomie operacyjnym w postaci naszych 7 złotych zasad oraz 7 zasad przywództwa.

7 złotych zasad

7 złotych zasad GEODIS określa nasze zasady operacyjne i tworzy wspólny język wyróżniający nas spośród wszystkich innych dostawców na rynku. Umożliwiają one każdemu pracownikowi spójne zachowanie oraz pracę w kierunku wspólnego celu. Co roku monitorujemy każdą ze złotych zasad poprzez jeden lub więcej wskaźników wyników.

7 złotych zasad

 

7 zasad przywództwa

W GEODIS polegamy na zaangażowaniu naszych pracowników, którzy zaprowadzą nas na najwyższy poziom na naszym rynku. Z tego względu ustanowiliśmy 7 zasad przywództwa, które będą przyświecały naszym wyborom i działaniom.

7 zasad przywództwa

 

Pomiar naszych sukcesów

Jeśli chodzi o ocenę tego ambitnego podejścia do doskonałości biznesowej, co roku mierzymy postępy w ankietach satysfakcji, a także poprzez oceny zgodne z międzynarodowymi standardami, takimi jak certyfikaty ISO. Takie podejście do ciągłych udoskonaleń okazało się pomyślne i umożliwiło grupie uplasowanie się na swojej obecnej pozycji w pierwszej dziesiątce światowych liderów logistyki i transportu.

Model doskonałości biznesowej dla przewagi konkurencyjnej

Nasz model doskonałości biznesowej zapewnia przewagę konkurencyjną zarówno GEODIS, jak i naszym klientom:

  • Pięć naszych linii działalności (Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express, Road Transport oraz Supply Chain Optimization) spełniają w sposób wzajemnie uzupełniający i wszechstronny wszelkie potrzeby logistyczne i transportowe.
  • Zaawansowany program zasobów ludzkich promuje korporacyjną kulturę przywództwa i doskonałości, która jest przekazywana dalej do klientów, na każdym kroku.
  • Nasze programy „LEAN” oraz „Re-engineering” wykazują doskonałość operacyjną na każdym kroku wszystkich procesów, czego wynikiem są większe korzyści dla naszych klientów.
  • Nasze najnowocześniejsze systemy informatyczne pasują do naszego podejścia opartego na ciągłych innowacjach, które pomagają nam wykraczać poza działalność operacyjną i przewidywać przyszłe trendy.
  • Nasza polityka dot. etyki i zgodności wspiera każdą z naszych podstawowych linii działalności, aby mogli Państwo być spokojni, że współpracują z odpowiedzialnym partnerem zobowiązanym wobec odpowiedzialności społecznej, w każdym miejscu na świecie, w którym prowadzimy działalność.
Business excellence - 140423

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami