World map

Globalna oferta GEODIS

Podstawą naszego podejścia do zdobywania zaufania naszych klientów jest zrozumienie ich potrzeb, opracowywanie najlepszych w swojej klasie rozwiązań, realizacja ich w sposób spójny na całym świecie, pomiar wyników operacyjnych oraz ciągłe określanie obszarów poprawy.

Co zapewniamy

Nasza zdolność zrozumienia Państwa potrzeb, opracowywania najlepszych rozwiązań oraz spójnej ich realizacji na całym świecie podsumowują globalną ofertę GEODIS. Odzwierciedla to nasze zobowiązanie do wspierania Państwa i pełnienia roli partnera w rozwoju.

Obdarza to nas zaufaniem naszych klientów, ponieważ:

  • Rozumiemy: Mają Państwo unikalne i kompleksowe potrzeby; my je rozumiemy.

  • Projektujemy: Potrzebują Państwo dostosowanych rozwiązań; my je tworzymy.

  • Realizujemy: Chcą Państwo doskonałości operacyjnej; my ją realizujemy.

  • Mierzymy: Oczekują Państwo stale wysokiego poziomu usług; my go mierzymy.

  • Ulepszamy: Państwo wymagają ciągłych ulepszeń; my stale wprowadzamy innowacje, aby poprawiać nasze wyniki.

 

 

Podejście oparte na współpracy

Rozumiemy Państwa

Naszym priorytetem jest słuchanie naszych klientów. Pomaga nam to w zrozumieniu Państwa specyficznych potrzeb. Jest to podstawa, na której tworzymy efektywne i innowacyjne rozwiązania logistyczne.

 

Wspólnie projektujemy

GEODIS dostarcza usługi ponad 165 000 klientów na świecie. Wiemy, że mają Państwo specyficzne potrzeby logistyczne związane ze swoją branżą i wykazujemy niezbędną sprawność, aby je spełniać. Opracowujemy rozwiązania konkretne dla danej branży, aby pomagać w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Lotnictwo i obronność

Aérospatial & Défense


Gdy bezpieczeństwo i niezawodność nie podlegają dyskusji.

 

Nasze rozwiązania w zakresie Lotnictwa i obronności

 

Motoryzacja

Automobile


Gdy punktualność stanowi standard.

 

Nasze rozwiązania dla branży motoryzacyjnej

 

Produkty szybkozbywalne (FMCG)

Grande consommation


Gdy najważniejszym czynnikiem wyróżniającym jest elastyczność.

 

Nasze rozwiązania dla sektora produktów szybkozbywalnych (FMCG)

 

High Tech

High-Tech


Gdy szybkość i czas dotarcia na rynek są decydujące.

 

Nasze rozwiązania High Tech

 

Przemysł

Industrie


Gdy podstawą jest zróżnicowanie.

 

Nasze rozwiązania dla branży przemysłowej​

 

Handel detaliczny

Retail


Gdy satysfakcja klienta ma pierwszorzędne znaczenie.

 

Nasze rozwiązania dla handlu detalicznego

 

Opieka zdrowotna

 Santé


Gdy zgodność regulacyjna jest obowiązkowa.

 

W GEODIS opracowujemy nasze rozwiązania wspólnie. Razem pomagamy Państwu określić optymalną organizację swojej logistyki. Nasze wykwalifikowane i doświadczone zespoły – oraz ich najnowocześniejsze rozwiązania inżynieryjne, analityczne oraz informatyczne – zapewnią Państwu najbardziej efektywne rozwiązanie. Jednocześnie możemy Państwa wspierać w osiąganiu celów CSR, szczególnie jeśli chodzi o pomiar wpływu naszego łańcucha dostaw na środowisko oraz tworzenie rozwiązań, by zmniejszać Państwa ślad węglowy.
 

 

Realizujemy rozwiązania określone wspólnie

Naszą najważniejszą kompetencję stanowi optymalizacja Państwa łańcucha dostaw, na każdym kroku. Aby to robić, pięć naszych linii działalności wykorzystuje praktyczną wiedzę w każdym ze swoich obszarów: Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express oraz Road Transport. Jesteśmy w stanie zarządzać całym łańcuchem dostaw bądź jego częścią, wykorzystując zasoby własne lub współpracując z wybranymi partnerami.

Mierzymy wyniki operacyjne

Mierzymy wyniki operacyjne za pomocą kluczowych wskaźników, w ramach naszego procesu ciągłej poprawy oraz programu Pełnej satysfakcji interesariuszy. Dlatego stale opracowujemy nowe rozwiązania technologiczne, takie jak portale i zastosowania sieciowe służące do rezerwacji online, śledzenie zamówień i dostaw w czasie rzeczywistym, tablice wskaźników oraz zarządzanie zdarzeniami i wyjątkami.

Ciągle ulepszamy naszą działalność

Jesteśmy zobowiązani wobec ciągłej poprawy, aby osiągać pełną satysfakcję klientów. Aby tak było, podwyższamy standardy naszych usług, zmniejszając czas transportu oraz optymalizując koszty. Naszą ambicją jest upraszczanie procesów poprzez innowacyjne rozwiązania, aby spełniać Państwa przyszłe wymogi w zakresie łańcucha dostaw.

Jesteśmy tam, gdzie Państwo

Mamy rozległą sieć na całym świecie i ciągle inwestujemy w krajach, w których rozwijają się nasi klienci oraz tam, gdzie potrzebują oni naszej praktycznej wiedzy. Wyróżnia nas specjalistyczna wiedza naszych zespołów oraz ich codzienne zaangażowanie. Nasz zasięg międzynarodowy polega na bezpośredniej obecności w +60 krajach, z konfiguracją geograficzną oferującą Państwu jeden punkt dostępu do naszych usług. Jesteśmy tam, gdzie Państwo nas potrzebują. Każdego dnia 46 141 naszych pracowników skupia się na potrzebach naszych klientów, pomagając nam realizować te globalne działania w różnych obszarach.

World map

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami