Courbe de croissance

Wysoka kultura zarządzania na usługach globalnego gracza

Firma GEODIS jest zobowiązana do działania w sposób etyczny i przejrzysty. Dlatego grupa korzysta z kilku organów do podejmowania decyzji, aby osiągać silny ład korporacyjny. Rada nadzorcza zapewnia odpowiednie zarządzanie grupą przez zarząd wykonawczy, a Zarząd ustala główne kierunki polityki dla grupy oraz prowadzi działalność firmy.

Zarząd

Zarząd firmy składa się z 14 członków: dyrektora naczelnego i przewodniczącego zarządu wykonawczego, sekretarza korporacyjnego, sześciu wiceprezesów wykonawczych odpowiedzialnych za linie operacyjne firmy, cztery grupy regionalne oraz pięć działów funkcjonalnych. Zarząd ustala strategię grupy oraz plany działania.

 

 

Marie-Christine Lombard
Dyrektor Generalny

Marie-Christine Lombard jest Przewodniczącą Zarządu wykonawczego oraz Dyrektorem Generalnym GEODIS. Ukończyła ona ESSEC. Piastuje stanowiska kierownictwa wykonawczego w sektorze transportu i logistyki od ponad 22 lat i zawsze pracowała w środowiskach międzynarodowych.

Po 11 latach w sektorze bankowym w Chemical Bank i Paribas w USA i we Francji w 1993 r. dołączyła do Jet Services jako Dyrektor Finansowy. Następnie w 1997 r. przyjęła stanowisko Dyrektora Generalnego i została Prezesem TNT Express France po wykupieniu Jet Services przez TNT. W 2004 r. została Prezesem i Dyrektorem Generalnym całego Działu dostaw ekspresowych, a w 2011 r. Dyrektorem Generalnym, gdy firma TNT Express stała się niezależną notowaną firmą.

Rozpoczęła ona pracę w grupie GEODIS w październiku 2012 r. jako Dyrektor Generalny, a rok później została mianowana Prezesem.

Marie-Christine Lombard jest w zarządzie grupy Vinci.

 

 

Amaury Valicon
Dyrektor Finansowy

Amaury Valicon wykonuje szeroki zakres obowiązków w zakresie finansów od ponad 20 lat, w tym niemal 15 lat w branży transportu. Po 7 latach w sektorze bankowym w BNP Paribas oraz Bayerische Landesbank, w zakresie ustrukturyzowanych finansów i sekurytyzacji, w 2004 r. dołączył do zespołu marketingu i reklamy SNCF Participations. Następnie w 2011 r. przeszedł do kierownictwa finansowego SNCF Logistics, a w 2014 r. objął stanowisko Dyrektora Finansowego SNCF Logistics. W styczniu 2018 r. został Dyrektorem Finansowym grupy GEODIS. 

 

Onno Boots
Prezes i Dyrektor Generalny regionu Azji i Pacyfiku

Onno Boots dołączył do GEODIS w październiku 2016 r. jako dyrektor obszaru Azji i Pacyfiku w zakresie Freight Forwarding. Przedtem był dyrektorem naczelnym Celebi Aviation Holding. Rozpoczął karierę w Freight Forwarding w Air Express International oraz Cargolux Airlines International, a następnie dołączył do grupy TNT, gdzie przez ponad 20 lat piastował różne stanowiska, w tym m.in. posadę dyrektora regionu Azji. Swoje obecne stanowisko w GEODIS objął w maju 2018 r.

 

Philippe de Carné
Wiceprezes Wykonawczy ds. Rozwoju Biznesu, Innowacji i Doskonałości Biznesowej


Zanim w 2010 r. dołączył do GEODIS jako dyrektor Działu kadr linii transportu drogowego firmy, Philippe de Carné pracował w świecie consultingu, gdzie kierował projektami wdrażania systemów informatycznych, poprawy wyników operacyjnych oraz przekształcania organizacji. Zanim objął swoje obecne stanowisko w maju 2018 r., Philippe de Carné był dyrektorem ds. innowacji od 2015 r. Oprócz zajmowania stanowiska wiceprezesa ds. innowacji i doskonałości biznesowej od maja 2018 r. Philippe de Carné od niedawna przejął również odpowiedzialność za rozwój biznesu i marketing.

 

​Stéphane Cassagne
Dyrektor naczelny oddziału Distribution & Express

Stéphane Cassagne zostaje zatrudniony w firmie GEODIS w 1993 r. Pięć lat później obejmuje stanowisko głównego radcy prawnego Calberson, a następnie grupy GEODIS w roku 2003. Od roku 2007 zajmuje się również kierowaniem działalnością Grupy w zakresie nieruchomości, ubezpieczeń i ceł. Począwszy od roku 2013 pełni rolę sekretarza generalnego Grupy. W październiku 2019 r. uzyskuje nominację na stanowisko dyrektora naczelnego oddziału Distribution & Express.

 

Mario Ceccon
Wiceprezes wykonawczy Działu kadr

Mario Ceccon rozpoczął swoją karierę w 1994 r. w Valeo, gdzie pełnił różne obowiązki kierownicze w zakresie rekrutacji, szkoleń oraz operacyjnej działalności HR. Dołączył do głównej siedziby w Suezie w 2000 r., a następnie uzyskał awans na stanowisko dyrektora Działu kadr Degremont International. Kolejnych dziewięć lat spędził w Air Liquide, najpierw we Francji, a od 2013 r. w regionie Azji i Pacyfiku, z siedzibą w Szanghaju. Mario dołączył do GEODIS w lipcu 2017 r. jako wiceprezes wykonawczy Działu kadr.

 

Pascale Dubois
Executive Vice President, Corporate Communications & Branding

Pascale Dubois rozpoczęła swoją karierę w 1985 r. jako dziennikarka, a następnie pracowała jako rzecznik prasowa. W 1989 r. została zastępcą kierownika ds. komunikacji w Compagnie BTP. Od 1994 r. odpowiadała za kontakt z mediami oraz utrzymywanie relacji z analitykami giełdowymi w Euro RSCG Finances (grupa Havas).
W 1996 r. Pascale dołączyła do grupy Colas jako kierownik ds. komunikacji wewnętrznej, a w 2000 r. awansowała na stanowisko dyrektora ds. komunikacji.
W maju 2008 r. dołączyła do grupy Safran jako dyrektor ds. komunikacji i filantropii, natomiast w 2015 r. została mianowana członkiem Komitetu Wykonawczego.
Pascale dołączyła do GEODIS w kwietniu 2022 r. jako wiceprezes zarządu ds. komunikacji korporacyjnej i brandingu.
Pascale Dubois posiada tytuł magistra historii i ukończyła kurs w szkole biznesu EM Lyon przeznaczony dla członkiń zarządu (Certificat Objectif Administratrice).

 

Eric Gerbi
Executive Vice President, Supply Chain Optimization

Eric, po tym, jak uzyskał dyplom inżyniera Akademii Górniczej w Nancy i tytuł magistra finansów międzynarodowych szkoły biznesu HEC, w 2006 r. podjął pracę jako audytor finansowy w Deloitte. Ścieżka kariery zaprowadziła go w 2008 r. do Saint Gobain, gdzie objął stanowisko audytora zarządzającego. Do GEODIS dołączył w 2011 r. jako kontroler finansowy dla obu Ameryk. W 2014 r. został mianowany dyrektorem finansowym pionu optymalizacji łańcucha dostaw (SCO). W roku 2018, równolegle z pełnieniem funkcji dyrektora finansowego, przejął dodatkowe obowiązki jako zastępca wiceprezesa zarządu ds. SCO. W ramach tych funkcji Eric nadzorował zasoby ludzkie, IT, rozwiązania dla klientów oraz zarządzanie kluczowymi klientami. W październiku 2021 r. został wiceprezesem zarządu działu SCO w GEODIS.

 

Albertine Hanin
Dyrektor ds. prawnych i ubezpieczeń

Po swoich pierwszych doświadczeniach w zawodzie prawniczym w kancelarii prawnej Albertine rozpoczęła w 1998 r. swoją karierę w GEODIS na stanowisku Zastępcy dyrektora ds. prawnych w jednym z oddziałów firmy. W 2002 r. dołączyła do Działu prawnego Grupy GEODIS jako Dyrektor ds. prawnych, a w 2008 r. objęła nadzór nad sprawami prawnymi związanymi z dystrybucją i logistyką we Francji, a następnie w regionach Europy Zachodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki. W 2019 r. została mianowana Dyrektorem ds. prawnych i ubezpieczeń w GEODIS.

 

Mike Honious
Wiceprezes wykonawczy Działu Contract Logistics w USA oraz Prezes i Dyrektor Generalny regionu obu Ameryk
 

Mike Honious był wcześniej Dyrektorem Operacyjnym GEODIS w obu Amerykach. Przed dołączeniem do GEODIS, zajmował kilka wyższych stanowisk operacyjnych w Gap Inc. Honious ukończył studia wyższe w dziedzinie technologii inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie w Dayton.
Od października 2020 r. jest Wiceprezesem wykonawczym Działu Contract Logistics w USA oraz Prezesem i Dyrektorem Generalnym regionu obu Ameryk.

 

Thomas Kraus
Prezes i Dyrektor Generalny regionu Europy Północnej, Wschodniej i Środkowej

Przed rozpoczęciem pracy w GEODIS w 2015 r. Thomas piastował kilka stanowisk kierowniczych w TNT. Pracował na różnych stanowiskach w sprzedaży i marketingu, a także kierował marketingiem grupy. W 2006 r. przyjął obowiązki dyrektora naczelnego TNT Innight – wielonarodowej organizacji specjalizującej się w nocnej dystrybucji, posiadającej 1200 pracowników w 7 krajach. Po pomyślnej przemianie tej firmy objął w 2007 r. stanowisko dyrektora naczelnego TNT Express Germany. Firmą tą kierował przez kolejnych 6 lat. Do GEODIS dołączył w 2015 r. jako dyrektor ds. handlowych i marketingu, a swoje obecne obowiązki przyjął w 2018 r. 

 

Eric Martin-Neuville
Wiceprezes wykonawczy Działu Freight Forwarding

Eric Martin-Neuville rozpoczął swoją karierę w Calberson International we Francji na różnych stanowiskach rozwoju biznesu. W 1995 r. przeniósł się do Azji, gdzie piastował różne stanowiska kierownicze w organizacji. W 2007 r. zajmował się zarządzaniem fuzją GEODIS z TNT Freight Management. W 2009 r. powrócił do Europy i został dyrektorem ds. Freight Forwarding na region Europy Południowej, a następnie, w 2013 r., dyrektorem operacyjnym linii biznesowej Freight Forwarding oraz wiceprezesem wykonawczym w 2018 r. 

 

Laurent Parat
Wiceprezes wykonawczy Działu Contract Logistics oraz prezes i dyrektor naczelny regionu Europy Zachodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki (WEMEA)

Przed rozpoczęciem pracy w GEODIS w 1997 r. Laurent Parat pełnił rolę kontrolera finansowego oraz inżyniera projektowego w dziedzinie transportu i logistyki. Następnie piastował różne stanowiska w grupie GEODIS, takie jak wicedyrektor Działu Contract Logistics, dyrektor regionalny ds. wielu obszarów działalności (Distrbution & Express, Freight Forwarding, Contract Logistics oraz dyrektor ds. sprzedaży. Laurent Parat jest wiceprezesem Działu Contract Logistics od maja 2013 r., a w 2018 r. objął także dalsze obowiązki związane z regionem WEMEA.

 

Olivier Royer
Wiceprezes wykonawczy Działu Road Transport

Zanim dołączył do GEODIS w 2011 r., Olivier Royer był dyrektorem ds. operacyjnej działalności transportowej grupy STVA, a także członkiem zarządu kierowniczego. Pracował również w Keolis jako dyrektor zarządzający jednostki biznesowej. Obecnie Olivier Royer jest wiceprezesem wykonawczym linii biznesowej Road Transport GEODIS od kwietnia 2013 r. 

 

Celeste Thomasson
Executive Vice President and General Counsel

Celeste rozpoczęła swoją karierę w 1992 r. jako współpracownik w firmie Baker & McKenzie w Los Angeles, po czym w 1999 r. dołączyła do Fournier Laboratories jako radca prawny. W 2002 r. objęła stanowisko radcy prawnego w Safran Group. W lipcu 2008 r. została starszym wiceprezesem i głównym prawnikiem Safran USA, a następnie wiceprezesem ds. prawnych Safran. W styczniu 2014 r. dołączyła do MorphoTrak (spółka zależna Safran) jako prezes i dyrektor generalny, natomiast w lutym 2018 r. została członkiem zarządu Zodiac Aerospace SA. W styczniu 2019 r. została mianowana dyrektorem generalnym Safran Seats UK. W 2020 r. została wiceprezesem zarządu, sekretarzem korporacyjnym i przewodniczącą komisji etyki w Safran Group. W styczniu 2022 r. Celeste została wiceprezesem zarządu i radcą prawnym w GEODIS. Celeste Thomasson uzyskała tytuł doktora prawa na Southwestern University School of Law w Los Angeles. Od 1993 r. jest członkiem kalifornijskiej izby adwokackiej.

 

Benoît Tiers
Dyrektor ds. danych i strategii cyfrowej

Przed dołączeniem do GEODIS Benoît Tiers rozwijał początkowo swoją karierę w 1983 r. jako pracownik działu IT w firmie Sogidec. W roku 1994 podejmuje się zarządzania działem eksploatacji i konserwacji w Euriware. W 2001 r. awansuje na stanowisko dyrektora operacyjnego Euriware, po czym zostaje przewodniczącym zarządu i dyrektorem naczelnym tej firmy, pełniąc jednocześnie rolę dyrektora działu doradztwa w zakresie systemów informacyjnych – jednostki biznesowej Areva. W 2005 r. obejmuje stanowisko dyrektora ds. systemów informacyjnych grupy Areva. Otrzymuje angaż w Sanofi w 2009 r., aby kierować transformacją technologiczną przedsiębiorstwa, a następnie, w roku 2014, zostaje dyrektorem ds. transformacji cyfrowej w CMA CGM. W 2016 r. zasila kadry SNCF w charakterze dyrektora generalnego działu e.SNCF. W czerwcu 2019 r. rozpoczyna pracę w GEODIS na stanowisku dyrektora ds. danych i strategii cyfrowej.

 

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza GEODIS nadzoruje kierownictwem firmy.

Laurent TREVISANI

Przewodniczący rady nadzorczej oraz Dyrektor zarządzający SNCF EPIC.

Albertine HANIN

Wiceprezes rady nadzorczej GEODIS oraz Dyrektor ds. prawnych i ubezpieczeń.

Randy TUCKER

Członek rady nadzorczej GEODIS.

Sylvie CHARLES

Członek rady nadzorczej GEODIS oraz Dyrektor Generalny SNCF Transilien.

Patrick BERARD

Członkiem Rady Nadzorczej GEODIS i Dyrektorem Generalnym Grupy Rexel.

Carine DE BOISSEZON

Członkiem Rady Nadzorczej GEODIS i Dyrektorem CSR Grupy EDF.

François NOGUE

Członek Rady Nadzorczej GEODIS i Dyrektor Personalny Grupy SNCF.

Raphael POLI

Członkiem Rady Nadzorczej GEODIS, Dyrektorem Generalnym SNCF Retail & Connexions, Dyrektorem Projektu dla Dyrektora Generalnego SNCF Gares & Connexions

 

 

Rada wykonawcza

Rada wykonawcza GEODIS jest odpowiedzialna za zarządzanie firmą pod nadzorem rady nadzorczej. Rada wykonawcza składa się z Marie-Christine Lombard, dyrektor generalnej i przewodniczącej zarządu wykonawczego oraz Amaury Valicon, Dyrektor Finansowy.

Courbe de croissance

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami