Courbe de croissance

Wysoka kultura zarządzania na usługach globalnego gracza

Firma GEODIS jest zobowiązana do działania w sposób etyczny i przejrzysty. Dlatego grupa korzysta z kilku organów do podejmowania decyzji, aby osiągać silny ład korporacyjny. Rada nadzorcza zapewnia odpowiednie zarządzanie grupą przez zarząd wykonawczy, a Zarząd ustala główne kierunki polityki dla grupy oraz prowadzi działalność firmy.

Zarząd

Zarząd firmy składa się z 18 członków: dyrektora naczelnego i przewodniczącego zarządu wykonawczego, sekretarza korporacyjnego, sześciu wiceprezesów wykonawczych odpowiedzialnych za linie operacyjne firmy, cztery grupy regionalne oraz pięć działów funkcjonalnych. Zarząd ustala strategię grupy oraz plany działania.

 

 

Marie-Christine Lombard
Dyrektor Generalny

Marie-Christine Lombard jest Przewodniczącą Zarządu wykonawczego oraz Dyrektorem Generalnym GEODIS. Ukończyła ona ESSEC. Piastuje stanowiska kierownictwa wykonawczego w sektorze transportu i logistyki od ponad 22 lat i zawsze pracowała w środowiskach międzynarodowych.

Po 11 latach w sektorze bankowym w Chemical Bank i Paribas w USA i we Francji w 1993 r. dołączyła do Jet Services jako Dyrektor Finansowy. Następnie w 1997 r. przyjęła stanowisko Dyrektora Generalnego i została Prezesem TNT Express France po wykupieniu Jet Services przez TNT. W 2004 r. została Prezesem i Dyrektorem Generalnym całego Działu dostaw ekspresowych, a w 2011 r. Dyrektorem Generalnym, gdy firma TNT Express stała się niezależną notowaną firmą.

Rozpoczęła ona pracę w grupie GEODIS w październiku 2012 r. jako Dyrektor Generalny, a rok później została mianowana Prezesem.

Marie-Christine Lombard jest w zarządzie grupy Vinci.

 

 

Xavier Avrard
Dyrektor ds. Strategii

Xavier Avrard uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie w Bordeaux, a także dyplom studiów podyplomowych w zakresie kontroli zarządczej i audytu w IAE (Institut d'Administration des Entreprises) w Bordeaux.
Zajmował stanowiska Kontrolera Finansowego i Dyrektora Finansowego w wielu dużych międzynarodowych grupach.
Xavier Avrard dołączył do GEODIS w 2014 r. jako Kontroler Grupy. Po udziale w procesie przejęcia OHL w 2015 r. został mianowany Dyrektorem Zarządzającym ds. Projektów Logistycznych, początkowo w Afryce, a następnie w regionie WEMEA.
W 2019 r. został mianowany Starszym Wiceprezesem programu Odyssey, koncentrując się na uruchomieniu i zarządzaniu programem transformacji cyfrowej Grupy. W styczniu 2023 r. Xavier przejął strategiczny rozwój regionu Europy, w szczególności integrację trans-o-flex, firmy niedawno przejętej przez GEODIS.
Od lipca 2023 r. kieruje nowym Działem Strategii Grupy. Dział ten będzie odpowiedzialny za strategię korporacyjną, fuzje i przejęcia, integrację po fuzji oraz monitorowanie strategicznych inwestycji i rozwoju Grupy.

 

Onno Boots
President & CEO of Asia-Pacific and Middle East

Onno Boots dołączył do Grupy GEODIS w październiku 2016 r. jako dyrektor obszaru Azji i Pacyfiku w zakresie spedycji. Wcześniej był dyrektorem naczelnym Celebi Aviation Holding. Rozpoczął karierę w spedycji w Air Express International oraz Cargolux Airlines International, a następnie dołączył do Grupy TNT, gdzie przez ponad 20 lat piastował różne stanowiska, w tym m.in. posadę dyrektora regionu Azji. Pieczę nad regionem Azji i Pacyfiku w Grupie przejął w maju 2018 roku. W styczniu 2023 roku został wiceprezesem wykonawczym GEODIS na region Azji i Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu.

 

François Bottin
Executive Vice President, Digital and Technology

François Bottin ma 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu programami cyfryzacji, danych i IT, a także w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami w sektorze transportu i logistyki.
Jego ścieżka kariery obejmuje kluczowe stanowiska programowe i menedżerskie u wiodącego gracza w transporcie morskim i logistyce. François odegrał kluczową rolę w cyfrowej transformacji tej firmy, odpowiadając za aplikacje, metodologię, procesy i HR.
Dołączył do GEODIS w 2020 roku, przejmując odpowiedzialność za aplikacje Grupy oraz wdrażanie programów do transformacji cyfrowej i danych. Został mianowany wiceprezesem wykonawczym ds. cyfryzacji i technologii GEODIS w lipcu 2023 r.
François Bottin jest absolwentem Uniwersytetu Paryskiego X, gdzie uzyskał dyplom studiów podyplomowych w zakresie naukowych metod zarządzania oraz tytuł magistra modelowania w dziedzinie ekonomii i zarządzania.

 

​Stéphane Cassagne
President & CEO France and Maghreb

Stéphane Cassagne dołączył do GEODIS w 1993 roku; pięć lat później został głównym radcą prawnym Calberson, zaś w 2003 roku Grupy GEODIS. W 2007 roku kierował również działem nieruchomości, ubezpieczeń i obsługi celnej. Od 2013 roku pełnił funkcję sekretarza korporacyjnego Grupy. W październiku 2019 roku został wiceprezesem wykonawczym działu Distribution & Express. W styczniu 2023 roku został wiceprezesem wykonawczym na Francję i państwa Maghrebu.

 

Mario Ceccon
Wiceprezes wykonawczy Działu kadr

Mario Ceccon rozpoczął swoją karierę w 1994 r. w Valeo, gdzie pełnił różne obowiązki kierownicze w zakresie rekrutacji, szkoleń oraz operacyjnej działalności HR. Dołączył do głównej siedziby w Suezie w 2000 r., a następnie uzyskał awans na stanowisko dyrektora Działu kadr Degremont International. Kolejnych dziewięć lat spędził w Air Liquide, najpierw we Francji, a od 2013 r. w regionie Azji i Pacyfiku, z siedzibą w Szanghaju. Mario dołączył do GEODIS w lipcu 2017 r. jako wiceprezes wykonawczy Działu kadr.

 

Virginie Delcroix
Executive Vice President Group Sustainable Development

Virginie Delcroix jest absolwentką szkoły inżynierskiej Mines de Nancy. Rozpoczęła karierę w 1988 roku jako inżynier ds. rozwoju w firmie 3M, a następnie w 1990 roku przeniosła się do SNPE Ingénierie, gdzie pracowała jako kierownik projektu. W 1995 roku została inżynierem sprzedaży w La Calhene, firmie specjalizującej się w sprzęcie ochronnym dla przemysłu jądrowego i farmaceutycznego. W 1999 roku Virginie przeniosła się do Novacel, gdzie kolejno odpowiadała za projekty przemysłowe, pełniła funkcję dyrektora technicznego od 2006 roku oraz funkcję dyrektora ds. innowacji i marketingu od 2008 roku. W 2011 roku dołączyła do Bostik jako dyrektor ds. badań i rozwoju na region Europy Południowej, a w 2017 roku awansowała na stanowisko wiceprezesa ds. zrównoważonego rozwoju w grupie Arkema. We wrześniu 2022 roku została mianowana wiceprezesem wykonawczym ds. zrównoważonego rozwoju w GEODIS.

 

Eric Gerbi
Executive Vice President, Supply Chain Optimization

Eric, po tym, jak uzyskał dyplom inżyniera Akademii Górniczej w Nancy i tytuł magistra finansów międzynarodowych szkoły biznesu HEC, w 2006 r. podjął pracę jako audytor finansowy w Deloitte. Ścieżka kariery zaprowadziła go w 2008 r. do Saint Gobain, gdzie objął stanowisko audytora zarządzającego. Do GEODIS dołączył w 2011 r. jako kontroler finansowy dla obu Ameryk. W 2014 r. został mianowany dyrektorem finansowym pionu optymalizacji łańcucha dostaw (SCO). W roku 2018, równolegle z pełnieniem funkcji dyrektora finansowego, przejął dodatkowe obowiązki jako zastępca wiceprezesa zarządu ds. SCO. W ramach tych funkcji Eric nadzorował zasoby ludzkie, IT, rozwiązania dla klientów oraz zarządzanie kluczowymi klientami. W październiku 2021 r. został wiceprezesem zarządu działu SCO w GEODIS.

 

Albertine Hanin
Dyrektor ds. prawnych i ubezpieczeń

Po swoich pierwszych doświadczeniach w zawodzie prawniczym w kancelarii prawnej Albertine rozpoczęła w 1998 r. swoją karierę w GEODIS na stanowisku Zastępcy dyrektora ds. prawnych w jednym z oddziałów firmy. W 2002 r. dołączyła do Działu prawnego Grupy GEODIS jako Dyrektor ds. prawnych, a w 2008 r. objęła nadzór nad sprawami prawnymi związanymi z dystrybucją i logistyką we Francji, a następnie w regionach Europy Zachodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki. W 2019 r. została mianowana Dyrektorem ds. prawnych i ubezpieczeń w GEODIS.

 

Stephanie Hervé
Executive Vice President Contract Logistics

Po uzyskaniu tytułu magistra logistyki i transportu Stéphanie Hervé rozpoczęła swoją karierę w 1996 r. jako dyrektor ds. badań w 3PL. W 1998 r. dołączyła do GEODIS, aby zajmować się badaniami grupy w obszarze logistyki, a w 1999 r. przeniosła się do oddziałów operacyjnych we Francji i za granicą. W 2007 roku została dyrektorem zarządzającym ds. logistyki we Francji, Hiszpanii i Maroku. W tym okresie i równolegle z obowiązkami dyrektora zarządzającego zaczęła pracować nad przejęciami i misjami organizacyjnymi za granicą. W 2018 roku przejęła działalność logistyczną w Europie Zachodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W listopadzie 2022 r. została mianowana wiceprezesem wykonawczym ds. logistyki kontraktowej.

 

Mike Honious
President & CEO of Americas

Mike Honious był wcześniej Dyrektorem Operacyjnym GEODIS w obu Amerykach. Przed dołączeniem do GEODIS, zajmował kilka wyższych stanowisk operacyjnych w Gap Inc. Honious ukończył studia wyższe w dziedzinie technologii inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie w Dayton. Od października 2020 r., jest Prezesem i CEO Regionu Americas.

 

Thomas Kraus
President & CEO EUROPE

Przed dołączeniem do GEODIS w 2015 roku Thomas Kraus piastował różne stanowiska kierownicze w TNT, które obejmowały sprzedaż i marketing, a także pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego ds. marketingu Grupy. W 2006 roku został wiceprezesem wykonawczym TNT Innight – międzynarodowej organizacji specjalizującej się w nocnej dystrybucji, która zatrudnia 1200 pracowników w siedmiu krajach. W 2007 roku został mianowany wiceprezesem wykonawczym TNT Express Germany i obejmował tę funkcję przez kolejne sześć lat. Do GEODIS dołączył w 2015 roku jako dyrektor ds. handlowych, marketingu i rozwoju biznesu, zanim został mianowany wiceprezesem wykonawczym na region Europy Północnej, Wschodniej i Środkowej. W styczniu 2023 roku został wiceprezesem wykonawczym na region Europy i Azji Południowej.

 

Eric Martin-Neuville
Wiceprezes wykonawczy Działu Freight Forwarding

Eric Martin-Neuville rozpoczął swoją karierę w Calberson International we Francji na różnych stanowiskach rozwoju biznesu. W 1995 r. przeniósł się do Azji, gdzie piastował różne stanowiska kierownicze w organizacji. W 2007 r. zajmował się zarządzaniem fuzją GEODIS z TNT Freight Management. W 2009 r. powrócił do Europy i został dyrektorem ds. Freight Forwarding na region Europy Południowej, a następnie, w 2013 r., dyrektorem operacyjnym linii biznesowej Freight Forwarding oraz wiceprezesem wykonawczym w 2018 r.

 

Laurent Melaine
Executive Vice President, Chief Commercial and Marketing Officer

Laurent Melaine rozpoczął karierę w Transports Graveleau, a następnie przeniósł się do Dachser, gdzie zajmował szereg stanowisk w dziale rozwoju sprzedaży i zarządzania zakładami.
Do GEODIS dołączył w 2011 r. jako dyrektor ds. kluczowych klientów w linii biznesowej Distribution & Express. W 2013 roku został mianowany dyrektorem ds. sprzedaży, zasiadając w zarządzie. W 2018 roku został dyrektorem ds. sprzedaży i handlu międzynarodowego. Na tym stanowisku nadzorował zarządzanie kluczowymi klientami, rozwój międzynarodowej działalności biznesowej oraz działania w obszarze czarterowania.
W lipcu 2022 roku Laurent dołączył do Komitetu Wykonawczego i został Wiceprezesem Wykonawczym i dyrektorem ds. handlowych i marketingowych Grupy.
Laurent Melaine posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych oraz tytuł podyplomowy w zakresie biznesowej i międzynarodowej strategii.

 

​Camille Porgès
EVP Governance, Risks and Compliance

Camille ukończyła studia biznesowe ESCP i posiada stopień magistra w dziedzinie prawa biznesowego uzyskany na Uniwersytecie Paris II Panthéon Assas. W 2004 roku została przyjęta do paryskiej adwokatury.
Camille Porgès rozpoczęła karierę w 2004 roku jako prawniczka specjalizująca się w fuzjach i przejęciach w Clifford Chance LLP. W 2010 roku dołączyła do operatora satelitarnego Eutelsat jako starszy radca prawny, odpowiedzialny za fuzje i przejęcia firmy. W 2017 roku awansowała na stanowisko dyrektora ds. zgodności i prywatności grupy. W 2019 roku dołączyła do grupy ATOS jako dyrektor ds. etyki i zgodności z przepisami, a w kwietniu 2022 roku została mianowana dyrektorem ds. zgodności z przepisami.
W kwietniu 2023 roku Camille Porgès dołączyła do Komitetu Wykonawczego GEODIS i została Wiceprezesem Wykonawczym ds. Zarządzania, Ryzyka i Zgodności.

 

Olivier Royer
Wiceprezes wykonawczy Działu Road Transport

Zanim dołączył do GEODIS w 2011 r., Olivier Royer był dyrektorem ds. operacyjnej działalności transportowej grupy STVA, a także członkiem zarządu kierowniczego. Pracował również w Keolis jako dyrektor zarządzający jednostki biznesowej. Obecnie Olivier Royer jest wiceprezesem wykonawczym linii biznesowej Road Transport GEODIS od kwietnia 2013 r.

 

David-Olivier Tarac
Chief Financial Officer

David-Olivier Tarac jest absolwentem École Polytechnique i École des Mines de Paris (Francuski Korpus Inżynieryjny). Karierę rozpoczął w Naval Group, następnie pracował w Departamencie Skarbu Państwa i Agencji Własności Państwowej, gdzie z ramienia ministerstwa ekonomii i finansów nadzorował działalność Francuskiej Agencji ds. Rozwoju, Air France-KLM, Grupy ADP, RFF i SNCF. W 2004 roku dołączył do The Boston Consulting Group. W roku 2008 rozpoczął współpracę z Grupą ADP jako zastępca dyrektora finansowego. W 2012 roku został zastępcą dyrektora generalnego TAV Airports (spółka zależna Grupy ADP) z siedzibą w Stambule. W 2017 roku został dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za operacje Grupy ADP w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej z siedzibą w Nowym Jorku. Wreszcie w lipcu 2022 dołączył do Grupy GEODIS – najpierw jako zastępca dyrektora finansowego, a od stycznia 2023 już jako dyrektor finansowy.

 

Amaury Valicon
Chief Operations Officer – Performance Improvement

Amaury Valicon ma ponad 20-letnie doświadczenie w różnych obszarach finansów, w tym prawie 15 lat w branży transportowej. Po siedmiu latach pracy w sektorze bankowym w BNP Paribas oraz w obszarze strukturyzacji finansowania i sekurytyzacji w Bayerische Landesbank w 2004 roku dołączył do departamentu ds. fuzji i przejęć w SNCF Holdings. W 2011 roku skupił się na frachcie, dołączając do działu finansowego w SNCF Logistics, zanim został mianowany dyrektorem finansowym w 2014 roku. W styczniu 2018 roku dołączył do GEODIS jako dyrektor finansowy Grupy, a na początku 2023 roku został wiceprezesem wykonawczym ds. wydajności Grupy.

 

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza GEODIS nadzoruje kierownictwem firmy.

Laurent TREVISANI

Przewodniczący rady nadzorczej oraz Dyrektor zarządzający SNCF EPIC.

Albertine HANIN

Wiceprezes rady nadzorczej GEODIS oraz Dyrektor ds. prawnych i ubezpieczeń.

Randy TUCKER

Członek rady nadzorczej GEODIS.

Sylvie CHARLES

Członek rady nadzorczej GEODIS oraz Dyrektor Generalny SNCF Transilien.

Patrick BERARD

Członkiem Rady Nadzorczej GEODIS i Dyrektorem Generalnym Grupy Rexel.

Carine DE BOISSEZON

Członkiem Rady Nadzorczej GEODIS i Dyrektorem CSR Grupy EDF.

Raphael POLI

Członkiem Rady Nadzorczej GEODIS, Dyrektorem Generalnym SNCF Retail & Connexions, Dyrektorem Projektu dla Dyrektora Generalnego SNCF Gares & Connexions

 

 

Rada wykonawcza

Rada wykonawcza GEODIS jest odpowiedzialna za zarządzanie firmą pod nadzorem rady nadzorczej. Rada wykonawcza składa się z Marie-Christine Lombard, dyrektor generalnej i przewodniczącej zarządu wykonawczego oraz David-Olivier Tarac, Dyrektor Finansowy.

Courbe de croissance

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami