Center of Excellence Manager

Kierownik centrum doskonałości: kluczowa pozycja w Optymalizacji łańcucha dostaw

Stanowisko kierownika centrum doskonałości jest kluczowym stanowiskiem w GEODIS w ramach linii optymalizacji łańcucha dostaw. W dziedzinie transportu i logistyki działalność operacyjna w terenie jest równie niezbędna, jak dane oraz zarządzanie informacjami. Kierownik centrum doskonałości koordynuje interesariuszy zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych w procesie łańcucha dostaw, w celu zapewnienia klientom bezproblemowych doświadczeń logistycznych.

Kierownik centrum doskonałości: umiejętności operacyjne oraz w zakresie zarządzania zespołem

Linia optymalizacji łańcucha dostaw GEODIS napędza wiele centrów doskonałości w ramach łańcuchów dostaw każdego z naszych klientów. Centra te, zwane kiedyś „Control Tower”, obsługują wspólną platformę informatyczną przetwarzaną w globalnej sieci. Zapewniają kompleksową widoczność na wszystkich etapach zamówienia oraz wśród wielu dostawców, a także dane potrzebne do podejmowania kluczowych decyzji.

Zarządzanie tego typu wieżą kontrolną wymaga kompetencji zarówno operacyjnych, jak i w zakresie zarządzania zespołem. Głównymi celami tych organizacji jest spełnianie potrzeb klientów w trzech kluczowych obszarach: widoczność, doświadczenia klienta oraz optymalizacja sieci.

Twoja rola w Centrum doskonałości

Jako kierownik Centrum doskonałości będziesz zarządzać planami transportu. Twoja rola będzie stanowić unikalny i scentralizowany punkt kontaktu dla klientów, podwykonawców i podmiotów zewnętrznych, reagujący na regularne i specjalne potrzeby oraz wydający raporty zarówno dla stron zewnętrznych, jak i w obrębie GEODIS. W celu organizacji i optymalizacji lokalnej, regionalnej i międzynarodowej działalności operacyjnej będziesz ponosić odpowiedzialność za inspekcje działań w obiektach, przydzielać zasoby i rozdzielać zadania.

Twoim zadaniem jest zapewnienie osiągnięcia zaplanowanych celów, planowanie i przeprowadzanie negocjacji, przewidywanie przyszłych trendów i ocena możliwości, jeśli chodzi o nową działalność, zmiany ilościowe, wpływ oraz ryzyko, na które należy reagować w firmie. Musisz również zajmować się zgodnością z wymogami kodeksu etyki firmy oraz klientów, ISO, LEAN oraz standardu IIP.

Pokrótce, stanowisko to wymaga podejmowania działań, by dostarczać wartość dodaną oraz optymalizować procesy łańcucha dostaw, aby osiągać satysfakcjonujące usługi.

Twoja rola jako kierownika

Kierownik centrum doskonałości zarządza zespołami oraz zapewnia właściwe zastosowanie standardów BHP. Znaczną częścią tego stanowiska jest określanie wyraźnych ról, kierunków, obowiązków, wymogów w zakresie wyników oraz celów Twojego zespołu. Aby to osiągnąć, będziesz planować codzienne, cotygodniowe i comiesięczne przeglądy, a także określać, delegować i ustalać priorytety zadań.

Musisz również monitorować wyniki poprzez kluczowe wskaźniki wyników, wykrywać oraz sugerować rozwiązania problemów jak najszybciej i jak najdokładniej, a także zarządzać i powodować wysokie wyniki, osiąganie celów oraz wysoką jakość usług za pomocą wyraźnie określonych danych metrycznych dotyczących usług.

Najważniejsze cechy: ciągłe dążenie do innowacyjnych udoskonaleń, rygor, wysokie umiejętności tworzenia relacji i kierowania zespołami oraz niezawodna organizacja.

Center of Excellence Manager

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami