Logistics Solution Designer

Projektant rozwiązań logistycznych: doskonale spełnia potrzeby klienta

Jako projektant rozwiązań logistycznych w GEODIS będziesz tworzyć i proponować rozwiązania magazynowania oraz zarządzania przepływami zgodnie z wymaganiami naszych klientów, odpowiadając na międzynarodowe ogłoszenia przetargowe. Wymagana jest zręczność w przewidywaniu oraz przekładaniu potrzeb klientów na procesy operacyjne, by oferować najwyższą jakość usług.

Innowacyjne rozwiązania do optymalnego zarządzania przepływami

Jako projektant rozwiązań logistycznych jesteś inżynierem, którego głównym celem jest opracowywanie innowacyjnych, a zarazem realistycznych rozwiązań logistycznych w ramach zaproszeń do udziału w przetargach, zapewniając globalne i optymalne zarządzanie przepływami. Stanowisko to oferuje różne sytuacje i problemy do rozwiązywania:

„Jako studentkę inżynierii, zawsze ciekawiła mnie nauka nowych rzeczy i podejmowanie nowych wyzwań” – mówi Nadia Boudrika, inżynier rozwiązań logistycznych linii logistyki kontraktowej GEODIS. „Są to możliwości sprzyjające nauce adaptacji, byciu reaktywnym i krytycznemu spojrzeniu. Wewnętrzne kursy szkoleniowe, z których skorzystałam, umożliwiły mi pewniejsze podjęcie tych wyzwań i łatwiejsze znajdowanie rozwiązań. Mam dostęp do zestawu narzędzi promujących rozwój intelektualny i zawodowy”.

Projektowanie rozwiązań logistycznych – od stworzenia do wprowadzenia

Projektowanie rozwiązań logistycznych składa się z przeprowadzania audytów całego łańcucha wartości oraz zwiększania jego efektywności poprzez szybkie i dokładne proponowanie rozwiązań w reakcji na wymogi klientów. W tym obszarze GEODIS może się pochwalić szerokim zakresem niezależnych analiz, a także opracowywaniem koncepcji procesów logistycznych.

Stanowisko projektanta rozwiązań logistycznych może mieć także nazwę architekta rozwiązań logistycznych. Musisz zapewniać przestrzeganie reguł GEODIS, brać pod uwagę wszelkie ograniczenia operacyjnej jednostki biznesowej, działalności operacyjnej oraz w zakresie ochrony środowiska, a także zapewniać spójność wszystkich procesów informatycznych tworzących te rozwiązania. Wszystkie te kwestie są ważne, od etapu projektowania po wprowadzenie.

Praca z problemami, ludźmi i wytrwałością

Jako projektant rozwiązań logistycznych będziesz ściśle współpracować z zespołami sprzedaży, wspierając je w aspektach technicznych, a także brać udział w prezentacjach ofertowych. Będziesz prowadzić badania logistyczne oraz projekty konsultacyjne, jak np. projektowanie rozkładu lub tworzenie magazynu, na skalę globalną i ze wszystkimi działami. Będziesz ekspertem w zarządzaniu czasem. Musisz posiadać wysokie umiejętności organizacyjne oraz umiejętność motywowania ludzi, a ponadto wykazywać wytrwałość w każdej sytuacji.

Logistics Solution Designer

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami