Employé en gilet de sécurité contrôlant des containers

Spedytor GEODIS: przechodzi od potrzeb klienta do operacji eksperckich

Jako spedytor GEODIS zapewniasz i wspierasz działalność operacyjną oraz procesy takie jak transport oraz formalności celne w imieniu klienta. Rozwiązujesz także problemy pojawiające się podczas przewożenia towarów. Celem tego stanowiska jest dostarczanie wyjątkowych usług klientowi poprzez koordynację dostaw oraz zajmowanie się wszelkimi konkretnymi wymaganiami, takimi jak e-usługi, aby był usatysfakcjonowany i dobrze poinformowany podczas całego procesu dostawy.

Dostawa usług frachtowych

Ekspert w zakresie potrzeb klientów, działalności operacyjnej importu i eksportu oraz doskonałości biznesowej

Spedycja wymaga zrozumienia potrzeb klienta (takich jak konkretne wymagania magazynowe), a także ograniczeń rynku i regulacji we wszystkich krajach, w których przeprowadzana jest każda specyficzna operacja.

Z tego względu jako spedytor jesteś ekspertem w zakresie operacyjnych działań importu i eksportu: wybierasz właściwego przewoźnika, negocjujesz stawki, koordynujesz dostawy oraz komunikujesz się z agentami celnymi, aby sprawdzić formalności celne. To tylko kilka zadań, które musisz opanować po mistrzowsku, by spełniać wyznaczone cele.

Musisz także wykazać się umiejętnościami w zakresie zarządzania jakością i doskonałości biznesowej, niezależnie od tego czy będzie to opieka nad klientem polegająca na obsłudze klienta, jak np. szybkie i dokładne oferty, czy też relacje ze stronami trzecimi obejmujące cenniki i taryfy, negocjacje, finanse i administrację (zarządzanie kredytowe, fakturowanie).

Egzekwowanie polityk, procesów i procedur

Musisz być w stanie dostarczyć wyraźny przegląd działań operacyjnych, zgodnie z politykami i procedurami GEODIS oraz branżowymi. Nasi spedytorzy zbierają także dokumenty i informacje, a następnie dostarczają je w sposób właściwy i terminowy odpowiednim osobom kontaktowym, pośrednikom i korespondentom.

Bardzo ważna jest także solidna wiedza na temat procesów frachtu lotniczego, morskiego i drogowego, zarówno w zakresie importu, jak i eksportu. Będzie od Ciebie wymagane odczytywanie dokumentów frachtowych w celu obliczania opłat, generowania faktur oraz notatek kredytowych. Musisz również wykazywać poczucie pracy zespołowej, wykorzystując podejście korzystne dla obu stron, by promować współpracę i utrzymywać bliskie relacje z partnerami biznesowymi. Stanowisko to wymaga także silnej umiejętności adaptacji w różnych sytuacjach oraz efektywnej pracy z dużą ilością osób i grup.

Employé en gilet de sécurité contrôlant des containers

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami