Présentation entre hommes et femmes d'affaires

Reorganizacja i LEAN management

GEODIS oferuje dwa komplementarne podejścia, aby pomóc klientom poprawić efektywność ich łańcuchów dostaw.

Reengineering

Reengineering wymaga radykalnego i często destrukcyjnego przeprojektowania zarówno procesów biznesowych, jak i sieci logistycznej w celu wsparcia tych procesów. Ta odgórna inicjatywa może obejmować całkowicie nowe tryby, technologie i struktury operacyjne w celu zapewnienia znaczących korzyści przy ograniczonym czasie realizacji.

LEAN management: koncentracja na ciągłym doskonaleniu

Natomiast LEAN management dotyczy raczej ewolucji niż rewolucji i jest procesem ciągłego doskonalenia, który nie ma ustalonego punktu końcowego. GEODIS wykorzystuje szereg narzędzi LEAN, takich jak mapowanie strumienia wartości, w celu zidentyfikowania niepotrzebnych etapów procesu, które można usunąć, poprawiając w ten sposób wydajność. Używamy również innych narzędzi LEAN, w tym analizy przyczyn źródłowych 8D, aby stworzyć wartość dla klientów.

Présentation entre hommes et femmes d'affaires

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami