Route sur une île arborée

Zobowiązanie do społecznej odpowiedzialności biznesu

Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Miejska logistyka szanująca środowisko oraz mieszkańców miast. Opracowywanie nowych środków transportu oraz autonomicznych pojazdów. Te kwestie – wraz z bezpieczeństwem mienia i ludzi – to podstawa wyzwań XXI wieku, jakie musi pokonać sektor transportu i logistyki. Stoją one również u podstaw strategii CSR w GEODIS.

Kierowanie naszym wpływem na środowisko oraz społeczeństwo

W GEODIS jesteśmy przekonani, że nasz sukces polega tak samo na możliwości kierowania naszym wpływem na środowisko oraz społeczeństwo, jak i na wynikach ekonomicznych. Dlatego też dziesięć lat temu firma GEODIS wprowadziła modelową politykę w zakresie odpowiedzialności społecznej (Corporate Social Responsibility, CSR) w tym zakresie. Nasze podejście do CSR stanowi jedną z siedmiu złotych zasad naszej firmy i podlega przywództwu na najwyższym poziomie poprzez monitorowanie kluczowych wskaźników oraz oceny w oparciu o międzynarodowe standardy. Umożliwia to grupie podejmowanie kroków w kierunku osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ zgodnie z przyjętą agendą.

W wyniku tego naszą sprecyzowaną ambicją jest bycie wybranym partnerem klientów w zrównoważonym rozwoju.

Route sur une île arborée

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami