Deux employés en réunion de travail

Osiąganie wydajności w zakresie CSR

W GEODIS napędzamy wyniki społecznej odpowiedzialności biznesu z perspektywy ciągłych udoskonaleń. Wykazujemy to podejście na różne sposoby.

 

 

Pomiar kluczowych wskaźników wyników

Na przykład wykorzystujemy roczne, kwartalne i miesięczne kluczowe wskaźniki wydajności. Oceniamy wyniki w obszarach takich jak równość zawodowa, integracja osób niepełnosprawnych oraz miesięczna emisja CO₂. Od 2008 r. przeprowadzamy coroczne sprawozdawczość CSR zgodne ze wskaźnikami on-site (certyfikaty, zużycie energii i wody, zarządzanie odpadami) na poziomie światowym dla naszej floty pojazdów, a nawet dane społeczne.

Ankiety z treścią dotyczącą wyników CSR

Każdego roku przeprowadzamy również dwie ankiety satysfakcji wśród klientów i pracowników. Kilka pytań z tych ankiet poświęconych jest strategii CSR w GEODIS, szczególnie, jeśli chodzi o sposób, w jaki postrzegają ją nasi pracownicy i klienci.

Zewnętrzne punkty odniesienia dot. wyników CSR

Ostatecznie, nasze wyniki CSR są oceniane poprzez zewnętrzne punkty odniesienia: wyniki ocen niefinansowych (szczególnie EcoVadis i CDP); certyfikaty ISO przyznane obiektom GEODIS; oraz oceny zgodne z etykietą GEEIS w celu promowania równości zawodowej i różnorodności.

Deux employés en réunion de travail

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami