Une main touche un écran digital de données

Pełna zgodność z etyką ze strony wszystkich interesariuszy

Uczciwość jest sednem zrównoważonych i odpowiedzialnych działań. Jest również sednem polityki dot. etyki i zgodności z wymogami obowiązującej wszystkich interesariuszy. W GEODIS oznacza to zapewnianie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi prawami i standardami związanymi z CSR, a także z wymogami BHP i ochrony środowiska.

Dotyczy to wszystkich krajów, w których działamy, gdyż przestrzegamy surowych reguł w zakresie etyki i zgodności z wymogami, jak te, które zostały wyraźnie opisane w kodeksie etyki grupy. Obejmuje to absolutną zgodność z wymogami zabraniającymi przymuszania do pracy oraz naruszeń praw człowieka.

 

Une main touche un écran digital de données

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami