Réunion autour d'un écran de reporting de données et d'évaluation

Raportowanie CSR ze wskaźników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych

Korporacyjne raporty społeczne są niezmiernie ważne dla każdej odpowiedzialnej firmy, a GEODIS publikuje raporty na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej firmy co roku od 2008 r. Tutaj można zobaczyć nasze ostatnie raporty CSR.

 

Raporty CSR

 

Metodologia naszego raportowania

Nie istnieje rozpoznawany standard raportowania odpowiedzialności korporacyjnej właściwy dla konkretnych działań GEODIS. Z tego względu opracowaliśmy nasze własne procedury w oparciu o metodę pobierania, analiz i konsolidacji danych w zakresie ochrony środowiska i społecznym. Arkusze raportowe określają różne wskaźniki, podstawy kalkulacji oraz dane zakresy.

Raportowanie zakresu, pobierania danych oraz procesu konsolidacji

Posiadamy skonsolidowane informacje poprzez struktury każdej z linii działalności, w obszarach zasobów ludzkich, jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz zakupów.

Podane liczby z 2016 r. zostały obliczone jako szacunkowe, z wykorzystaniem danych z trzech źródeł: obiektów operacyjnych, linii działalności i/lub systemów informatycznych i dostawców grupy. Dane są prezentowane według obszaru geograficznego oraz według linii działalności. Ciągle udoskonalamy pobieranie danych oraz proces konsolidacji, począwszy od pierwszego raportu w 2008 r. Umożliwia to obecnie GEODIS realizację dodatkowego raportowania finansowego, wymaganego przez artykuł 225 Ustawy Grenelle II.

Zakres konsolidacji jest różny w zależności od zaprezentowanych danych. Może obejmować jedynie niektóre obiekty lub kraje. Dane są prezentowane dla pięciu regionów geograficznych:

 • Francja
 • Europa
 • Region obu Ameryk
 • Azja i Pacyfik
 • Afryka/Bliski Wschód

Lista krajów każdego regionu jest następująca:

 • EUROPA: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy.
 • REGION OBU AMERYK: Argentyna, Brazylia, Chile, Ekwador, Kanada, Kolumbia, Meksyk, Peru, Urugwaj, USA, Wenezuela.
 • AZJA I PACYFIK: Australia, Bangladesz, Chiny, Filipiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Wietnam.
 • AFRYKA / BLISKI WSCHÓD: Algieria, Czad, Kamerun, Katar, Maroko, Niger, RPA, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Wybór wskaźników

Raportowane dane są podzielone na trzy kategorie: środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, by odzwierciedlały zobowiązanie grupy wobec pomiarów skuteczności działań podejmowanych przez linie działalności. Wybraliśmy nasze własne wskaźniki w oparciu o znaczenie, międzynarodowe punkty odniesienia oraz wytyczne Inicjatywy Globalnego Raportowania (wersja 4). Dostarczamy również dokument określający formalną definicję każdego ze wskaźników, aby zapewnić stosowanie tej samej metody obliczania dla wszystkich obszarów geograficznych i działań.

Ograniczenia metodologii

Pewne czynniki ograniczają niezawodność danych:

 • różne metody pobierania i raportowania w różnych liniach działalności;
 • różnorodna dostępność niektórych danych koniecznych do obliczenia wskaźników.

Przegląd i weryfikacja wskaźników

Dane dotyczące wpływu na środowisko są skonsolidowane i weryfikowane przez działy jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska każdej linii działalności, a także przez Dział CSR grupy. Dane społeczne są skonsolidowane i weryfikowane przez Działy kadr w siedzibie głównej oraz w obrębie każdej z linii działalności.

Spójność danych jest również weryfikowana przez linie działalności oraz Dział CSR grupy. Weryfikacja obejmuje porównanie z danymi z poprzednich lat oraz systematyczne analizy wszelkich znacznych różnic.

Grupa nie posiada obecnie danych zweryfikowanych przez organizacje zewnętrzne.

Kilka definicji

Odpady

 • Produkcja odpadów niezagrażających bezpieczeństwu: całkowita masa drewna (w tym palet), kartonów, papieru, plastiku, w tym folii i polistyrenu, metali, odpadów organicznych oraz odpadów mieszanych (nieodzyskanych).
 • Poziom odzyskiwania odpadów niezagrażających bezpieczeństwu: całkowita masa odpadów niezagrażających bezpieczeństwu minus masa mieszanych odpadów niezagrażających bezpieczeństwu, podzielone przez całkowitą masę wyprodukowanych odpadów niezagrażających bezpieczeństwu.
 • Produkcja odpadów niebezpiecznych: całkowita masa dla jedenastu kategorii – pochłaniacze (w tym poplamione szmaty, nasączony piasek), akumulatory pojazdów drogowych lub sprzętu do obsługi, szlam filtracyjny (z osadników/separatorów olei dla opadów burzowych lub obróbki wody do czyszczenia zbiorników), wkłady atramentowe, uszkodzone opakowania wykorzystane do materiałów niebezpiecznych, filtry olejowe oraz zużyty olej z pojazdów drogowych (osie, skrzynie biegów, silniki), sprzęt informatyczny/biurowy (WEEE), farby i lakiery, baterie i akumulatory, świetlówki.

Równoważnik CO2- ( CO2e)

 • Emisje związane ze zużyciem paliwa, elektryczności i gazu: suma emisji, wyrażona w równoważniku CO₂, związana z paliwem, gazem i elektrycznością.
 • Zastosowane czynniki emisji: według ustaleń Protokołu gazów cieplarnianych (www.ghgprotocol.org). Dla paliwa, wykorzystany współczynnik emisji to 2,53 kg CO2e/litr. Dla gazu, wykorzystany współczynnik emisji to 0,205 kg CO2e/kWh (w oparciu o gaz o niskiej wartości grzewczej). Dla elektryczności współczynniki emisji są różne w różnych krajach.

Pracownicy

 • Pracownicy – odpowiednik pełnego etatu: całkowita liczba przepracowanych godzin / średnia ilość godzin przepracowanych rocznie na pełnym etacie.
 • Umysłowi: dyrektorzy, nadzorcy wyższego szczebla, nadzorcy, pracownicy.
 • Fizyczni: operatorzy, kierowcy.

Bezpieczeństwo

 • Częstotliwość wypadków w miejscu pracy: (liczba wypadków powodujących nieobecność / całkowita ilość przepracowanych godzin) x 1 000 000.
 • Dotkliwość wypadków w miejscu pracy: liczba straconych dni / liczba przepracowanych godzin) x 1000.

Centrum wiedzy o logistyce

Innovation pays

GEODIS: światowy lider w CSR

Tagi
Społeczna odpowiedzialność biznesu

Treść

Jako firma, która zobowiązuje się być dobrym obywatelem korporacyjnym i opiekować się swoimi ludźmi, GEODIS dokłada wszelkich starań, aby wypełnić społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. CSR).

Przeczytaj artykuł
Inventory by drone

W GEODIS trwa inwentaryzacja magazynu za pomocą dronów

Tagi
Robotyzacja

Treść

Firma GEODIS eksperymentuje w inwentaryzacji magazynowej za pomocą dronów od niemal dwóch lat.

Przeczytaj artykuł
Energie alternative

Alternatywne źródła energii: GEODIS korzysta z zasilania gazem ziemnym

Tagi
Ślad węglowy

Treść

Drogowy transport towarowy znany jest z tego, że zanieczyszcza środowisko.

Przeczytaj artykuł

Aktualizacje GEODIS

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami