Deux hommes regardent le photographe

Odpowiedzialny pracodawca zobowiązany do odgrywania swojej roli w społeczeństwie

W GEODIS mamy zobowiązanie pozytywnego wpływu społecznego poprzez promowanie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego oraz rozwój naszych pracowników i społeczności. Firma GEODIS ma ponad 41 000 pracowników w 67 krajach, którzy wyznają te same wartości zobowiązania, pasji, solidarności, zaufania i innowacji. Zapewniamy bezpieczeństwo wszystkich i zawsze, nadzorując satysfakcję pracowników oraz promując ich rozwój osobisty. Podkreślamy znaczenie różnorodności, a szczególnie równości płci, jako ważne kwestie w grupie. Jako światowy operator jesteśmy również świadomi, jaką mamy odpowiedzialność, by angażować się i wnosić wkład w społeczeństwo. Jesteśmy zobowiązani pomagać ludziom w najtrudniejszych sytuacjach oraz brać udział w inicjatywach mających na celu ochronę planety, a także zapewnienie zdrowego życia dla wszystkich.

 

Skupienie na dobrym samopoczuciu fizycznym i psychicznym

„Zapewniać bezpieczne warunki pracy zawsze i wszędzie” to jedna z 7 złotych zasad GEODIS.W GEODIS ryzyko związane z bezpieczeństwem jest specyficzne dla każdego z działań. Z tego względu każda linia działalności rozwinęła silną kulturę bezpieczeństwa w miejscu pracy, zarówno na drodze, jak i w zakładzie, i stosuje swoje własne systemy zarządzania bezpieczeństwem najbardziej odpowiednie dla każdego z działań. Ochrona dobrego samopoczucia fizycznego pracowników wymaga wprowadzenia planów zapobiegawczych, obejmujących regularną ocenę ryzyka w zakresie BHP, opracowanie certyfikatów (w szczególności ISO 45001), ciągłą poprawę wyposażenia i sprzętu indywidualnego, a także zwiększanie świadomości poprzez szkolenia oraz kampanie informacyjne. Regularnie organizujemy wyzwania, aby dostrzec najlepsze wyniki w tym obszarze, zarówno wewnętrznie, jak i z klientami.

Promowanie różnorodności i równych możliwości

W GEODIS jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ekonomię i zatrudnienie. Z tego względu dajemy przykład w zakresie promowania różnorodności oraz równości w miejscu pracy. W sektorze działalności, który tradycyjnie był domeną mężczyzn, grupa ma zobowiązanie do różnorodności płciowej. Konkretnie, zainicjowaliśmy podejście do stałych udoskonaleń, opierając się na dokumencie zwanym Europejskim i międzynarodowym standardem równości płciowej (GEEIS), w którym wymienionych zostało dziewięć krajów.

W 2013 r. firma GEODIS utworzyła Sieć kobiet GEODIS: specjalną sieć w celu promowania pojawiania się większej ilości kobiet na stanowiskach kierowniczych poprzez rozwój potencjału kobiet-pracowników oraz wspieranie ich w rozwoju zawodowym.

Równość zawodowa oznacza również integrację i reintegrację osób niepełnosprawnych oraz wprowadzenie zawodowe. W tym świetle GEODIS rozwija partnerstwa w celu pomagania osobom, które miały przerwę w pracy w świecie biznesu, aby mogły powrócić do stabilnego zatrudnienia w zawodzie.

Zachęcanie do zobowiązania wobec społeczności

W byciu dobrym obywatelem chodzi także o zobowiązanie wobec ludzi żyjących w najtrudniejszych warunkach oraz udział w inicjatywach chroniących planetę. Zespoły GEODIS podzielają wspólne wartości i mobilizują się w celu zdobywania funduszy, lecz również w celu oferowania swojego czasu, umiejętności i zasobów materialnych osobom w potrzebie. To dzięki ich energii te działania w społeczności zostały utworzone i są trwałe. Są one dla grupy powodem wielkiej dumy.

Deux hommes regardent le photographe

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami