Η GEODIS παραδίδει στο κέντρο της πόλης του Στρασβούργου με πλοίο και ηλεκτρικά ποδήλατα, με ULSized delivery: ο υλικοτεχνικός ακρογωνιαίος λίθος ενός επιτυχημένου εργοταξίου

 

Δεσμευμένη για περισσότερο από δύο χρόνια στην απαλλαγμένη από τις εκπομπές άνθρακα παραδόσεις στην πόλη, η GEODIS προσθέτει στις υπηρεσίες αστικής εφοδιαστικής της, συνεργαζόμενη με την αλσατική εταιρεία Urban Logistic Solutions (ULS), για να προμηθεύει εμπόρους και ιδιώτες στο κέντρο της πόλης του Στρασβούργου με τη χρήση ενός συστήματος πλοίου και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η συνεργασία αυτή είναι μία από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η GEODIS για την παράδοση σε 37 μητροπολιτικές περιοχές της Γαλλίας με χρήση μέσων απαλλαγμένων από τις εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2024.

CHUComCorpoGEODISStrasbourg 1920x1080_0.jpg.jpeg

Η GEODIS επέλεξε την ULS, νικήτρια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της Eurométropole de Strasbourg και της Voies Navigables de France για τη δημιουργία ενός ποτάμιου μέσου μεταφοράς αστικής εφοδιαστικής σε συνδυασμό με μια υπηρεσία παράδοσης ηλεκτρικών ποδηλάτων. Τα πακέτα και οι παλέτες που κατατίθενται από την GEODIS στην rue de Dunkerque αποστέλλονται με φορτηγίδα στο quai des pêcheurs [Προβλήτα των ψαράδων] - σε άμεση γειτνίαση με την Grande Île - όπου οι ταχυμεταφορείς ηλεκτρικών ποδηλάτων εξοπλισμένοι με ρυμουλκούμενα αναλαμβάνουν το τελευταίο σκέλος για να παραδώσουν σε καταστήματα/εμπόρους και ιδιώτες.

 

Εκτός από αυτές τις δραστηριότητες παράδοσης στο κέντρο της πόλης, η GEODIS Strasbourg πραγματοποιεί σχεδόν 400 καθημερινές παραδόσεις σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή χάρη σε περίπου δεκαπέντε οχήματα χαμηλών εκπομπών - ηλεκτρικά ή με καύσιμο βιοαέριο (CNG).

 

"Η λύση που αναπτύχθηκε στο Στρασβούργο ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες των πελατών μας και αποτελεί μια συγκεκριμένη λύση για τη μείωση των εκπομπών CO2 που συνδέονται με τη μεταφορά εμπορευμάτων στο κέντρο της πόλης. Αποτελεί μέρος της προσέγγισής μας για την αστική εφοδιαστική με χαμηλές εκπομπές άνθρακα", εξηγεί ο Stéphane Cassagne, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του τομέα διανομής και express της GEODIS.

 

 

"Η λύση παράδοσης με ηλεκτρικό ποδήλατο και πλωτό σκάφος ULS ανακουφίζει την αστική συμφόρηση και έχει θετική επίδραση στην κυκλοφορία και τη ρύπανση. Αντιπροσωπεύει το μέλλον της διανομής, παρέχοντας βιώσιμη κινητικότητα με μια γρήγορη, απλή, αποτελεσματική και ανθρώπινη υπηρεσία", καταλήγει ο Thomas Castan, πρόεδρος και ιδρυτής της ULS.

 

 

 

 

Image
news

Caption : 
Αριστερά, ο Thomas Castan, πρόεδρος και ιδρυτής της ULS, δεξιά, ο Stéphane Cassagne, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Distribution & Express