Fracht lotniczy aktualnie jest w fazie dynamicznego popytu. W przypadku zapewnienia wydajności najlepsze firmy logistyczne zawsze jednak działają proaktywnie. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek spedytorzy frachtu lotniczego muszą znaleźć nowe rozwiązania, np. oferując własny samolot, w celu zaspokojenia potrzeb swoich klientów.

 

Logistyka frachtu lotniczego po kryzysie nadal w dobrej kondycji

Globalna pandemia COVID-19 przyniosła sektorowi logistycznemu bezprecedensowe wyzwania, zakłócając łańcuchy dostaw na całym świecie. Ale sprawy się zmieniają. W drugim kwartale 2021 r. globalne wysyłki frachtu lotniczego przekroczyły poziom sprzed kryzysu, a stawki frachtu pozostały wysokie, szczególnie na trasach między Europą a Azją.

Innymi słowy, warunki na rynku usług frachtu lotniczego są obecnie korzystne, a sektor logistyki transportu lotniczego wykazuje stabilny i ciągły wzrost.

 

Dlaczego rynek transportu lotniczego stale się zmienia?

Transport lotniczy jest w fazie dynamicznego popytu napędzanego okresem ożywienia, ponieważ gospodarka zaczyna dochodzić do siebie po pierwszej fali pandemii. To z kolei powoduje potrzebę szybkiego uzupełniania zapasów, czyli podjęcie działań, będących szczególnie ważnym czynnikiem dla frachtu lotniczego. Przykładowo kwiecień 2021 był piątym miesiącem z rzędu, w którym wzrost wolumenu towarów przekroczył wielkości światowego handlu.

Nawet niewielkie spowolnienie produkcji na rynkach wschodzących wydaje się być zrównoważone przez wzrost w Europie i Ameryce Północnej. Jest to spowodowane częściowo poprzez zmianę zakupów z towarów na usługi w związku ze znoszeniem ograniczeń w branży hotelarskiej.

Ta dynamika wynika również z konkurencyjności ekonomicznej między transportem lotniczym a transportem morskim. Każda firma, która zwróciła się o wycenę usługi transportu lotniczego, wie, że transport lotniczy był 12 razy droższy niż transport morski przed wybuchem pandemii Covid-19 (dane podane przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych). Teraz ten wskaźnik wynosi sześć. Ten obrót wydarzeń jest jeszcze bardziej zaskakujący, jeśli weźmie się pod uwagę, że stawki frachtu lotniczego i związane z nimi dopłaty wzrosły gwałtownie o ponad 90% w tym samym okresie. Wytłumaczeniem konkurencyjności frachtu lotniczego jest oczywiście fakt, że stawki frachtu morskiego również dramatycznie wzrosły,jak wyjaśniono w innym z naszych artykułów. Towarzyszyło temu zwiększenie natężenia ruchu w całym łańcuchu dostaw kontenerów, co prowadziło do znacznego obniżenia jakości usług, ponieważ czas transportu wydłużał się i zmniejszała się przepustowość.

 


Szukasz partnera frachtu lotniczego?

Skontaktuj się z nami tutaj

 

Ładowność. Ładowność. Ładowność: dlaczego ma strategiczne znaczenie dla klientów?

Oczywiście problemy z ładownością nie tylko wpływają na wysyłki morskie. Przewozy lotnicze również są pod presją – sytuacja taka będzie się utrzymywać w nadchodzących miesiącach. Odegrało to ważną rolę w strategicznym dostosowaniu się do przetrwania przez spedytorów, firm i linii lotniczych. Dla przykładu wiele linii lotniczych zwiększyło ładowność w swoich samolotach, a niektórzy zaczęli napełniać ładunkiem puste samoloty pasażerskie. Jedna międzynarodowa firma zajmująca się transportem lotniczym, tj. Cathay Pacific Cargo ogłosiła ostatnio plany modyfikacji dwóch samolotów w nadchodzącym sezonie szczytowym. Takie podejście może przynieść korzyści strategiczne, ale wiąże się też ze wzrostem kosztów i dodatkowym poziomem złożoności. Czas pokaże, czy ze strategicznego punktu widzenia staną się one mniej korzystne w miarę wznawiania ruchu pasażerskiego. Bez względu na zastosowane strategie, w nadchodzących latach w sektorze wystąpią problemy z wydajnością. Problemy te zdecydowanie wpłyną na stawki frachtu lotniczego – zwłaszcza, że wkraczamy w szczytowy okres zamówień przed sezonem świątecznym.

 

Samolot towarowy może w nagłych sytuacjach mieć ogromne znaczenie dla firmy zorientowanej na klienta.

Obecne braki w zakresie zdolności załadunkowej dla frachtu lotniczego spowodowały nowe ograniczenia logistyczne w łańcuchach dostaw klientów. Jednak najlepsze firmy logistyczne zawsze działają proaktywnie przy zapewnianiu przestrzeni ładunkowej swoim międzynarodowym klientom. Jednym z rozwiązań jest czarterowanie własnego samolotu w celu świadczenia wysokiej jakości usług. Pomaga to:

  • Zapewnić klientom odpowiednią, a w razie potrzeby pełną zdolność ładunkową.
  • Zapewnić klientom niezawodne rozkłady lotów

Rezerwacja tego typu frachtowca przynosi wiele korzyści firmom międzynarodowym, których wielkość ładunków i wymagania zmieniają się w czasie. Korzyści te obejmują:

  • Niezawodną dodatkową zdolność załadunku (na przykład A300 obsługiwany przez GEODIS może pomieścić do 26 standardowych kontenerów)
  • Elastyczność w zakresie rezerwowania dużych lub małych przestrzeni
  • Elastyczność harmonogramów i szlaków handlowych
  • Bieżącą widoczność trasy i status transportu, a także narzędzia cyfrowe dostarczane z usługą
  • Ostrożne ładowanie na pokładzie głównym, obsługę towarów niebezpiecznych, ochronę przesyłek z kontrolowaną temperaturą oraz inne szczególne środki ostrożności (szczególnie dla towarów z sektora opieki zdrowotnej/nauk przyrodniczych).

That’s what GEODIS did with its Airbus 330-300, transforming a passenger aircraft into a cargo plane to better serve its clients. 

 

Jak wyjaśnił Eric Martin-Neuville, Wiceprezes wykonawczy Freight Forwarding:

„Obecny niedobór przestrzeni ładunkowej będący konsekwencją pandemii zwiększył ograniczenia logistyczne w łańcuchach dostaw naszych klientów. Obsługa frachtowca GEODIS na kluczowych szlakach zapewni naszym klientom niezawodną dodatkową zdolność załadunkową kontrolowaną przez naszą firmę, pomagając pokonać te ograniczenia”.

 

Często firmy z sektora frachtu lotniczego decydują się na tego rodzaju rozwiązanie i proszą partnerów o obsługę wszystkich swoich samolotów. Wykorzystują oni silne relacje z przewoźnikami partnerskimi w globalnej sieci, aby zapewnić najlepsze w swojej klasie usługi frachtu lotniczego. Korzystają również ze sprawdzonych programów dla operatorów, aby wdrożyć i udoskonalić swoją ofertę usług i reagować na potrzeby klientów.

W sektorze charakteryzującym się niestabilnymi i dynamicznymi warunkami, firmy mają duże trudności w pokonaniu ograniczeń związanych z pandemią bez martwienia się o braki mocy produkcyjnych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej spedytorzy oferują innowacyjne rozwiązania, takie jak własne samoloty towarowe, które pomagają w dostarczaniu towarów dla międzynarodowych klientów frachtu lotniczego.

 


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań dla rynku transportu lotniczego?

Zadaj pytanie jednemu z naszych ekspertów tutaj

 

 

90 views
Author
Stanislas
Brun
Wiceprezes ds. globalnego transportu lotniczego w GEODIS
Od ponad 24 lat Stanislas pełni funkcję kierowniczedla rozwiązań w zakresie transportu lotniczego i Freight Forwarding. Opracował rozwiązania Air Direct związane z transportem lotniczym. Rozwiązania te są wspierane przez kompleksowe usługi zwiększające wartość biznesową oraz rozwiązania eSolutions. Dzięki temu klienci mogą usprawniać przepływ towarów poprzez pełną kontrolę oraz widoczność, zapewniając przy tym stabilny poziom miejsca załadunkowego oraz rozwój swojej działalności w dowolnej lokalizacji.

You may also like...

bateau cargo conteneurs

Jak radzić sobie z niestabilnością transportu morskiego w czasie pandemii?

Co pandemia zmieniła na rynku transportu morskiego? Jak zachować stabilność?

Florence by Florence Gautrais

You may also like...

bateau cargo conteneurs

Jak radzić sobie z niestabilnością transportu morskiego w czasie pandemii?

Co pandemia zmieniła na rynku transportu morskiego? Jak zachować stabilność?

Florence by Florence Gautrais