Fracht lotniczy aktualnie jest w fazie dynamicznego popytu. W przypadku zapewnienia wydajności najlepsze firmy logistyczne zawsze jednak działają proaktywnie. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek spedytorzy frachtu lotniczego muszą znaleźć nowe rozwiązania, np. oferując własny samolot, w celu zaspokojenia potrzeb swoich klientów.

 

Logistyka frachtu lotniczego po kryzysie nadal w dobrej kondycji

Globalna pandemia COVID-19 przyniosła sektorowi logistycznemu bezprecedensowe wyzwania, zakłócając łańcuchy dostaw na całym świecie. Ale sprawy się zmieniają. W drugim kwartale 2021 r. globalne wysyłki frachtu lotniczego przekroczyły poziom sprzed kryzysu, a stawki frachtu pozostały wysokie, szczególnie na trasach między Europą a Azją.

Innymi słowy, warunki na rynku usług frachtu lotniczego są obecnie korzystne, a sektor logistyki transportu lotniczego wykazuje stabilny i ciągły wzrost.

 

Dlaczego rynek transportu lotniczego stale się zmienia?

Transport lotniczy jest w fazie dynamicznego popytu napędzanego okresem ożywienia, ponieważ gospodarka zaczyna dochodzić do siebie po pierwszej fali pandemii. To z kolei powoduje potrzebę szybkiego uzupełniania zapasów, czyli podjęcie działań, będących szczególnie ważnym czynnikiem dla frachtu lotniczego. Przykładowo kwiecień 2021 był piątym miesiącem z rzędu, w którym wzrost wolumenu towarów przekroczył wielkości światowego handlu.

Nawet niewielkie spowolnienie produkcji na rynkach wschodzących wydaje się być zrównoważone przez wzrost w Europie i Ameryce Północnej. Jest to spowodowane częściowo poprzez zmianę zakupów z towarów na usługi w związku ze znoszeniem ograniczeń w branży hotelarskiej.

Ta dynamika wynika również z konkurencyjności ekonomicznej między transportem lotniczym a transportem morskim. Każda firma, która zwróciła się o wycenę usługi transportu lotniczego, wie, że transport lotniczy był 12 razy droższy niż transport morski przed wybuchem pandemii Covid-19 (dane podane przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych). Teraz ten wskaźnik wynosi sześć. Ten obrót wydarzeń jest jeszcze bardziej zaskakujący, jeśli weźmie się pod uwagę, że stawki frachtu lotniczego i związane z nimi dopłaty wzrosły gwałtownie o ponad 90% w tym samym okresie. Wytłumaczeniem konkurencyjności frachtu lotniczego jest oczywiście fakt, że stawki frachtu morskiego również dramatycznie wzrosły,jak wyjaśniono w innym z naszych artykułów. Towarzyszyło temu zwiększenie natężenia ruchu w całym łańcuchu dostaw kontenerów, co prowadziło do znacznego obniżenia jakości usług, ponieważ czas transportu wydłużał się i zmniejszała się przepustowość.

 


Szukasz partnera frachtu lotniczego?

Skontaktuj się z nami tutaj

 

Ładowność. Ładowność. Ładowność: dlaczego ma strategiczne znaczenie dla klientów?

Oczywiście problemy z ładownością nie tylko wpływają na wysyłki morskie. Przewozy lotnicze również są pod presją – sytuacja taka będzie się utrzymywać w nadchodzących miesiącach. Odegrało to ważną rolę w strategicznym dostosowaniu się do przetrwania przez spedytorów, firm i linii lotniczych. Dla przykładu wiele linii lotniczych zwiększyło ładowność w swoich samolotach, a niektórzy zaczęli napełniać ładunkiem puste samoloty pasażerskie. Jedna międzynarodowa firma zajmująca się transportem lotniczym, tj. Cathay Pacific Cargo ogłosiła ostatnio plany modyfikacji dwóch samolotów w nadchodzącym sezonie szczytowym. Takie podejście może przynieść korzyści strategiczne, ale wiąże się też ze wzrostem kosztów i dodatkowym poziomem złożoności. Czas pokaże, czy ze strategicznego punktu widzenia staną się one mniej korzystne w miarę wznawiania ruchu pasażerskiego. Bez względu na zastosowane strategie, w nadchodzących latach w sektorze wystąpią problemy z wydajnością. Problemy te zdecydowanie wpłyną na stawki frachtu lotniczego – zwłaszcza, że wkraczamy w szczytowy okres zamówień przed sezonem świątecznym.

 

Samolot towarowy może w nagłych sytuacjach mieć ogromne znaczenie dla firmy zorientowanej na klienta.

Obecne braki w zakresie zdolności załadunkowej dla frachtu lotniczego spowodowały nowe ograniczenia logistyczne w łańcuchach dostaw klientów. Jednak najlepsze firmy logistyczne zawsze działają proaktywnie przy zapewnianiu przestrzeni ładunkowej swoim międzynarodowym klientom. Jednym z rozwiązań jest czarterowanie własnego samolotu w celu świadczenia wysokiej jakości usług. Pomaga to:

  • Zapewnić klientom odpowiednią, a w razie potrzeby pełną zdolność ładunkową.
  • Zapewnić klientom niezawodne rozkłady lotów

Rezerwacja tego typu frachtowca przynosi wiele korzyści firmom międzynarodowym, których wielkość ładunków i wymagania zmieniają się w czasie. Korzyści te obejmują:

  • Niezawodną dodatkową zdolność załadunku (na przykład A300 obsługiwany przez GEODIS może pomieścić do 26 standardowych kontenerów)
  • Elastyczność w zakresie rezerwowania dużych lub małych przestrzeni
  • Elastyczność harmonogramów i szlaków handlowych
  • Bieżącą widoczność trasy i status transportu, a także narzędzia cyfrowe dostarczane z usługą
  • Ostrożne ładowanie na pokładzie głównym, obsługę towarów niebezpiecznych, ochronę przesyłek z kontrolowaną temperaturą oraz inne szczególne środki ostrożności (szczególnie dla towarów z sektora opieki zdrowotnej/nauk przyrodniczych).

That’s what GEODIS did with its Airbus 330-300, transforming a passenger aircraft into a cargo plane to better serve its clients. 

 

Jak wyjaśnił Eric Martin-Neuville, Wiceprezes wykonawczy Freight Forwarding:

„Obecny niedobór przestrzeni ładunkowej będący konsekwencją pandemii zwiększył ograniczenia logistyczne w łańcuchach dostaw naszych klientów. Obsługa frachtowca GEODIS na kluczowych szlakach zapewni naszym klientom niezawodną dodatkową zdolność załadunkową kontrolowaną przez naszą firmę, pomagając pokonać te ograniczenia”.

 

Często firmy z sektora frachtu lotniczego decydują się na tego rodzaju rozwiązanie i proszą partnerów o obsługę wszystkich swoich samolotów. Wykorzystują oni silne relacje z przewoźnikami partnerskimi w globalnej sieci, aby zapewnić najlepsze w swojej klasie usługi frachtu lotniczego. Korzystają również ze sprawdzonych programów dla operatorów, aby wdrożyć i udoskonalić swoją ofertę usług i reagować na potrzeby klientów.

W sektorze charakteryzującym się niestabilnymi i dynamicznymi warunkami, firmy mają duże trudności w pokonaniu ograniczeń związanych z pandemią bez martwienia się o braki mocy produkcyjnych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej spedytorzy oferują innowacyjne rozwiązania, takie jak własne samoloty towarowe, które pomagają w dostarczaniu towarów dla międzynarodowych klientów frachtu lotniczego.

 


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań dla rynku transportu lotniczego?

Zadaj pytanie jednemu z naszych ekspertów tutaj

 

 

420 views