Réunion autour d'un écran de reporting de données et d'évaluation

Raportowanie CSR ze wskaźników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych

Korporacyjne raporty społeczne są niezmiernie ważne dla każdej odpowiedzialnej firmy, a GEODIS publikuje raporty na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej firmy co roku od 2008 r. 

 

 

Raporty CSR

 

Metodologia naszego raportowania

Nie istnieje rozpoznawany standard raportowania odpowiedzialności korporacyjnej właściwy dla konkretnych działań GEODIS. Z tego względu opracowaliśmy nasze własne procedury w oparciu o metodę pobierania, analiz i konsolidacji danych w zakresie ochrony środowiska i społecznym. Arkusze raportowe określają różne wskaźniki, podstawy kalkulacji oraz dane zakresy.

Raportowanie zakresu, pobierania danych oraz procesu konsolidacji

Posiadamy skonsolidowane informacje poprzez struktury każdej z linii działalności, w obszarach zasobów ludzkich, jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz zakupów.

Podane liczby z 2016 r. zostały obliczone jako szacunkowe, z wykorzystaniem danych z trzech źródeł: obiektów operacyjnych, linii działalności i/lub systemów informatycznych i dostawców grupy. Dane są prezentowane według obszaru geograficznego oraz według linii działalności. Ciągle udoskonalamy pobieranie danych oraz proces konsolidacji, począwszy od pierwszego raportu w 2008 r. Umożliwia to obecnie GEODIS realizację dodatkowego raportowania finansowego, wymaganego przez artykuł 225 Ustawy Grenelle II.

Zakres konsolidacji jest różny w zależności od zaprezentowanych danych. Może obejmować jedynie niektóre obiekty lub kraje. Dane są prezentowane dla pięciu regionów geograficznych:

 • Francja
 • Europa
 • Region obu Ameryk
 • Azja i Pacyfik
 • Afryka/Bliski Wschód

Lista krajów każdego regionu jest następująca:

 • EUROPA: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy.
 • REGION OBU AMERYK: Argentyna, Brazylia, Chile, Ekwador, Kanada, Kolumbia, Meksyk, Peru, Urugwaj, USA, Wenezuela.
 • AZJA I PACYFIK: Australia, Bangladesz, Chiny, Filipiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Wietnam.
 • AFRYKA / BLISKI WSCHÓD: Algieria, Czad, Kamerun, Katar, Maroko, Niger, RPA, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Wybór wskaźników

Raportowane dane są podzielone na trzy kategorie: środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, by odzwierciedlały zobowiązanie grupy wobec pomiarów skuteczności działań podejmowanych przez linie działalności. Wybraliśmy nasze własne wskaźniki w oparciu o znaczenie, międzynarodowe punkty odniesienia oraz wytyczne Inicjatywy Globalnego Raportowania (wersja 4). Dostarczamy również dokument określający formalną definicję każdego ze wskaźników, aby zapewnić stosowanie tej samej metody obliczania dla wszystkich obszarów geograficznych i działań.

Ograniczenia metodologii

Pewne czynniki ograniczają niezawodność danych:

 • różne metody pobierania i raportowania w różnych liniach działalności;
 • różnorodna dostępność niektórych danych koniecznych do obliczenia wskaźników.

Przegląd i weryfikacja wskaźników

Dane dotyczące wpływu na środowisko są skonsolidowane i weryfikowane przez działy jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska każdej linii działalności, a także przez Dział CSR grupy. Dane społeczne są skonsolidowane i weryfikowane przez Działy kadr w siedzibie głównej oraz w obrębie każdej z linii działalności.

Spójność danych jest również weryfikowana przez linie działalności oraz Dział CSR grupy. Weryfikacja obejmuje porównanie z danymi z poprzednich lat oraz systematyczne analizy wszelkich znacznych różnic.

Grupa nie posiada obecnie danych zweryfikowanych przez organizacje zewnętrzne.

Kilka definicji

Odpady

 • Produkcja odpadów niezagrażających bezpieczeństwu: całkowita masa drewna (w tym palet), kartonów, papieru, plastiku, w tym folii i polistyrenu, metali, odpadów organicznych oraz odpadów mieszanych (nieodzyskanych).
 • Poziom odzyskiwania odpadów niezagrażających bezpieczeństwu: całkowita masa odpadów niezagrażających bezpieczeństwu minus masa mieszanych odpadów niezagrażających bezpieczeństwu, podzielone przez całkowitą masę wyprodukowanych odpadów niezagrażających bezpieczeństwu.
 • Produkcja odpadów niebezpiecznych: całkowita masa dla jedenastu kategorii – pochłaniacze (w tym poplamione szmaty, nasączony piasek), akumulatory pojazdów drogowych lub sprzętu do obsługi, szlam filtracyjny (z osadników/separatorów olei dla opadów burzowych lub obróbki wody do czyszczenia zbiorników), wkłady atramentowe, uszkodzone opakowania wykorzystane do materiałów niebezpiecznych, filtry olejowe oraz zużyty olej z pojazdów drogowych (osie, skrzynie biegów, silniki), sprzęt informatyczny/biurowy (WEEE), farby i lakiery, baterie i akumulatory, świetlówki.

Równoważnik CO2- ( CO2e)

 • Emisje związane ze zużyciem paliwa, elektryczności i gazu: suma emisji, wyrażona w równoważniku CO₂, związana z paliwem, gazem i elektrycznością.
 • Zastosowane czynniki emisji: według ustaleń Protokołu gazów cieplarnianych (www.ghgprotocol.org). Dla paliwa, wykorzystany współczynnik emisji to 2,53 kg CO2e/litr. Dla gazu, wykorzystany współczynnik emisji to 0,205 kg CO2e/kWh (w oparciu o gaz o niskiej wartości grzewczej). Dla elektryczności współczynniki emisji są różne w różnych krajach.

Pracownicy

 • Pracownicy – odpowiednik pełnego etatu: całkowita liczba przepracowanych godzin / średnia ilość godzin przepracowanych rocznie na pełnym etacie.
 • Umysłowi: dyrektorzy, nadzorcy wyższego szczebla, nadzorcy, pracownicy.
 • Fizyczni: operatorzy, kierowcy.

Bezpieczeństwo

 • Częstotliwość wypadków w miejscu pracy: (liczba wypadków powodujących nieobecność / całkowita ilość przepracowanych godzin) x 1 000 000.
 • Dotkliwość wypadków w miejscu pracy: liczba straconych dni / liczba przepracowanych godzin) x 1000.
Réunion autour d'un écran de reporting de données et d'évaluation

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami