Felhasználási feltételek

1. Definíciók

"Felhasználási feltételek" a webhelyhez való hozzáférésre és annak használatára vonatkozó feltételekre utal.

"Személyes adatok" az adatvédelmi szabályzatunkkal kiegészített EU szabályozásban meghatározott személyes adatokra vonatkozik. 

"Leányvállalatok" minden olyan (meglévő vagy jövőbeli) szervezetre utal, amely közvetlenül vagy közvetve a GEODIS-t irányítja, általa irányított vagy közös irányítás alatt áll.

"Mi" vagy "A miénk" a GEODIS-ra utal.

A "Felhasználó(k)" vagy "Ön" és "Öné" minden olyan személyre utal, aki hozzáfér a jelen weboldalhoz, függetlenül attól, hogy bejelentkezik-e.

A "Weboldal" a jelen weboldalra utal, amely a geodis.com

 

 

2. Bevezetés

GEODIS úgy döntött, hogy ezt a weboldalt közzéteszi, kezeli és online elérhetővé teszi.

A weboldalhoz való hozzáférés feltétele a Felhasználási feltételek elfogadása és betartása.

A weboldalhoz való hozzáférés és annak használata a Felhasználási feltételek elfogadását jelenti. A Felhasználási feltételek akkor vannak érvényben, amikor a felhasználó belép a weboldalra. A GEODIS bármikor szabadon módosíthatja a Felhasználási feltételek egészét vagy egy részét, beleértve a kiegészítések, módosítások vagy törlések lehetőségét is. Ezek a módosítások úgy tekintendők, hogy a felhasználók tudomására jutottak, pusztán azáltal, hogy online közzétették őket. Mindazonáltal, amennyiben a Felhasználási feltételek bármely módosítását a közzétételért felelős személy lényegesnek ítéli, a felhasználót e-mailben értesíti a változásokról. Mindenesetre, ha a felhasználó már online van, a Felhasználási Feltételeket a weboldalra való belépéssel a felhasználó által fenntartás nélkül elfogadottnak kell tekinteni. Következésképpen a felhasználónak célszerű minden egyes alkalommal, amikor belép a webhelyre, a Felhasználási feltételekhez fordulnia, hogy online naprakészen tájékozódhasson a legújabb verzióról.

 

 

3. A webhely célja

A webhely fő célja, hogy a felhasználók számára információkat nyújtson a GEODIS-ról és leányvállalatairól, valamint azok tevékenységi köreiről.

 

 

4. Hozzáférés a weboldalhoz

A weboldalhoz bárki hozzáférhet.

A weboldal böngészése a következő környezetre optimalizált:

Microsoft Internet Explorer 8-as vagy újabb verziója, vagy bármely más, azonos generációs böngésző.

Képernyőfelbontás: 1280 x 768

GEODIS fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa, felfüggessze, korlátozza vagy megszüntesse a weboldal egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférést, beleértve a tartalomhoz való hozzáférést is.

A felhasználó által a weboldalhoz való hozzáféréshez használt eszközöknek mindenkor meg kell felelniük az adott időpontban hatályos törvényeknek és szabályozásoknak. Amennyiben a felhasználó hardvere miatt a weboldal nem elérhető, a felhasználónak azonnal ki kell húznia az említett hardvert.

A weboldalhoz való hozzáféréshez minden felhasználónak a legfrissebb vírusirtó szoftverrel és a legújabb generációs internetböngészővel rendelkező rendszerrel kell rendelkeznie. A felhasználó vállalja továbbá, hogy tartózkodik attól, hogy a weboldalt rosszindulatú programok (például, de nem kizárólagosan vírusok, szkriptek vagy más rosszindulatú szándékkal tervezett programok) továbbítására vagy tárolására használja, illetve a weboldal normál működését ezekkel megzavarja.

 

 

 

5. Szellemi tulajdon

A weboldal, valamint annak minden alkotóeleme (többek között, de nem kizárólagosan, know-how, védjegyek, üzleti titkok, másolatok, prezentációk, oktatóanyagok, videók, fényképek, letölthető dokumentumok, logók stb.) és a kapcsolódó anyagok szellemi tulajdonjogok (többek között, de nem kizárólagosan, szerzői jogok, az adatbázis gyártójának sui generis jogai, domainnevek, védjegyek, logók stb.) által védettek. Ide tartoznak többek között a szerzői jogok, az adatbázis-előállítók sui generis jogai, domainnevek, védjegyek, logók stb.), valamint a GEODIS és/vagy a GEODIS működési engedélyt adó kiadók kapcsolódó jogai.

A GEODIS előzetes írásbeli engedélyének kivételével a felhasználó nem használhatja, nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem oszthatja meg, nem szerkesztheti, nem fordíthatja le, nem adaptálhatja, nem töltheti le és nem teheti közzé a weboldalt és/vagy annak bármely alkotóelemét részben vagy egészben, bármilyen formában, bármilyen médiumon és bármilyen okból (kereskedelmi, promóciós vagy egyéb).

Ezeknek a kötelezettségeknek a megszegése hamisításnak és/vagy tisztességtelen versenycselekménynek vagy élősködő tevékenységnek minősülhet, ami polgári vagy büntetőjogi eljárást vonhat maga után a felhasználó ellen.

 

 

6. Az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése és védelme

A GEODIS megtesz minden szükséges adminisztratív, szervezési és technikai intézkedést az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága érdekében, a jogszabályok és az iparág legjobb gyakorlatai által előírtak szerint. Az Ön adatainak felhasználási módjára vonatkozó teljes részleteket az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

A GEODIS nem adja ki az Ön adatait, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha Ön erre írásos engedélyt adott. A GEODIS nem adja tovább az Ön adatait, és vállalja, hogy nem adja át azokat harmadik félnek, beleértve a csoport leányvállalatait és a GEODIS-t közvetlenül vagy közvetve ellenőrző, általa ellenőrzött vagy közös irányítás alatt álló szervezeteket.

Ön tudomásul veszi, hogy a weboldalt az Acquia ("a tárhelyszolgáltató") üzemelteti. Nem vállalunk garanciát arra, hogy ez a tárhelyszolgáltatás folyamatos, teljesen biztonságos vagy hibamentes lesz. Ön elfogadja azt a tényt, hogy külső tárhelyszolgáltatót használunk, és mint ilyen, nem tudjuk ellenőrizni e tárhelyszolgáltató tevékenységét. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával Ön elfogadja a tárhelyszolgáltató felhasználási feltételeit, amelyek megtalálhatók a tárhelyszolgáltató weboldalán. A Felhasználási feltételek egyéb rendelkezései ellenére és a vonatkozó jogszabályok keretein belül Ön tudomásul veszi, hogy nem vagyunk felelősek a tárhelyszolgáltató cselekedeteiért (vagy mulasztásaiért).

 

 

7. Hipertext linkek

A weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalaira mutató hipertext linkeket, amelyek nem a GEODIS tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A GEODIS semmilyen módon nem vállal garanciát a weboldalunkon található bármely olyan weboldalon található tartalomra, amelyhez a felhasználó a weboldalunkról férhet hozzá. Ha a felhasználó harmadik fél weboldalára lép, azt saját felelősségére teszi, és tudomásul veszi, hogy a GEODIS nem felelős az említett harmadik fél weboldalain található tartalmakért, reklámokért, termékekért vagy bármely más anyagért. A felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a GEODIS semmilyen módon nem felelős és nem vonható felelősségre a harmadik fél weboldalának használatából eredő károkért. A harmadik fél vállalatokra és azok weboldalaira történő hivatkozások semmiképpen sem minősülnek ajánlásoknak, és csak tájékoztatásul szolgálnak.

Ez azt jelenti, hogy a GEODIS nem vállal felelősséget azon weboldalakhoz való hozzáférés feltételeiért, amelyekre az említett hipertext linkek átirányítanak, az azokon kínált szolgáltatásokért, az azokon található tartalomért és/vagy anyagokért, az azokon végrehajtott frissítésekért vagy az ilyen weboldalakon végzett bármely más tevékenységért. Ha Ön úgy dönt, hogy egy harmadik fél webhelyére mutató hipertext linket használ, azt saját felelősségére teszi. Harmadik fél weboldalának használata esetén Önnek meg kell felelnie az ilyen weboldalak használati feltételeinek.

A GEODIS vagy a GEODIS leányvállalatai tulajdonában és/vagy ellenőrzése alatt álló más weboldalakra mutató átjáró linkek további bejelentkezéseket követelhetnek meg a Felhasználótól, és az ilyen weboldalak használatára külön felhasználási feltételek vonatkozhatnak, amelyek elfogadása vagy el nem fogadása kizárólag a Felhasználó felelőssége.

 

8. Felelősség

8.1. A felhasználó felelőssége

A felhasználó felelőssége, hogy megtegyen minden megfelelő intézkedést saját adatainak, számítógépes rendszereinek és/vagy szoftverének vírusfertőzéssel szembeni védelme érdekében. A weboldalra bejelentkező felhasználó felelős a fiókja használatáért, beleértve a bejelentkezési adatait, jelszavát és e-mail címét. A felhasználó felelőssége, hogy bejelentkezési adatait és jelszavát titokban tartsa, és gondoskodjon arról, hogy felhasználói fiókja biztonságban maradjon.

 

8.2 Bejelentés és fiók deaktiválása

A felhasználó vállalja, hogy azonnal értesíti a GEODIS-t, ha a fiókjával, bejelentkezési adatával vagy jelszavával kapcsolatban jogosulatlan harmadik személy csalás gyanúja merül fel, az alábbi e-mail címen keresztül: [email protected]. A GEODIS semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a felhasználó e tekintetben elkövetett jogsértéséből eredő károkért.

A GEODIS fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által választott vagy a GEODIS által kiosztott felhasználói profilt vagy ahhoz tartozó jelszót bármikor deaktiválja, ha a GEODIS jogosan úgy véli, hogy a felhasználó nem tartotta be a Felhasználási feltételek rendelkezéseit.

 

8.3 A GEODIS felelősségének korlátozása

8.3.1- Hibák vagy pontatlanságok

A GEODIS minden erőfeszítése ellenére, amelyet a weboldal kiépítése és karbantartása érdekében tesz, előfordulhat, hogy hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok maradnak fenn. Ennek következtében a GEODIS nem vállal garanciát a weboldal hibamentességére, a platform vírusmentességére, illetve a hibák és hiányosságok kijavítására.

 

8.3.2- A Weboldal hozzáférhetősége

A GEODIS mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldal hozzáférhető legyen. A kapcsolat azonban instabil lehet, vagy fennakadásoknak lehet kitéve, például karbantartás esetén. A GEODIS semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a weboldal elérhetetlenségéért vagy az ebből eredő következményekért, mint például a nyereség, a forgalom, a megtakarítások, a lehetőségek vagy az adatok elmaradása, illetve a jó hírnév sérülése.

A GEODIS nem vállal garanciát a weboldalak megszakadására, kockázataira, a hozzáférés anomáliáira, a weboldal túlterhelésére, a weboldal harmadik fél általi feltörésére vagy a vírusok jelenlétére a weboldalon.

 

8.3.3- A Weboldal használata

A GEODIS semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a weboldal használatáért, illetve az ebből eredő következményekért, mint például a nyereség, a forgalom, a megtakarítások, a lehetőségek vagy az adatok elvesztése, illetve a jó hírnév sérülése.

 

 

9. Alkalmazandó jog

A felhasználási feltételekre a francia jog az irányadó. A jelen Használati feltételek a GEODIS és a felhasználó közötti megállapodás egészét képezik. Ezek felülírnak és helyettesítenek minden korábbi vagy jelenlegi, ugyanerre vonatkozó (akár írásbeli, akár szóbeli) megállapodást, és más feltételekkel való ütközés esetén is irányadóak.

A Felhasználási feltételekre a francia jog az irányadó. Értelmezési ellentmondás esetén a francia nyelvű változat az irányadó. A Felhasználási feltételek érvényességével, értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatos vita esetén a GEODIS és a felhasználó megállapodnak abban, hogy a vita békés úton történő rendezése érdekében találkoznak.

Ha a felek nem tudnak békés úton megállapodni, a Felhasználási feltételek értelmezésével, érvényességével és/vagy alkalmazásával kapcsolatos bármilyen jogi eljárást a párizsi bíróságok előtt kell megindítani. Ez magában foglalja azokat az eseteket is, amikor több kérelmező van, valamint azt az esetet, amikor egy harmadik fél sürgősségi vagy védelmi határozat meghozatala érdekében indít jogi eljárást.

 

 

 

10. Fejlesztő

A weboldalt fejlesztette:

PARKER & PARKER

60 quai Richelieu

33000 Bordeaux

Franciaország

 

11. Képek és illusztrációk

 • Chassignole Olivier
 • Adobe Stock - peopleimages.com
 • GEODIS Crédit 1
 • CLERGUE Bruno
 • URBAN Charles / REA
 • LUTT Julien / CAPA
 • MIGLIOLI Marco
 • GRANDGUILLOT L. / REA
 • VOGEL Franck
 • CRUCIATTI Piero / Factstory
 • Adobe Stock - immimagery
 • ARDITO Franck
 • Image Bank
 • CHASSIGNOLE Olivier / Factstory
 • PETERSON Mark / Factstory
 • GARAULT Eric / INITIALES BB
 • GEODIS
 • Adobe Stock - Spainter_vfx
 • Adobe Stock - greenbutterfly
 • Shutterstock
 • Adobe Stock - Desinko
 • Adobe Stock - IM Imagery
 • Trellix
 • DA SILVA Augusto / Graphix-Images
 • Adobe Stock - ibravery
 • Adobe Stock - NanSan
 • Adobe Stock - littlewolf1989
 • General Statistics Office of Vietnam
 • Adobe Stock - goodluz
 • Shutterstock - 638771980 - Pressmaster
 • iStock
 • Unsplash
 • shutterstock
 • GRUNDFOS
 • Grundfos
 • GoodFuels
 • Gartner
 • unknown
 • Unsplash - lukas-blazek
 • Adobe Stock - BillionPhotos.com
 • Adobe Stock - tippapatt
 • Unsplash - campaign-creators
 • Unsplash - scott-graham
 • Adobe Stock - 139507297
 • REA / Sébastien Ortola
 • Sébastien Ortola
 • Thomas Laisné
 • Tan Ying Zheng
 • Wikimedia
 • Bogdan Kalusevi
 • Thomas Laisne
 • Florence Molinari
 • Ben Williams
 • ramesh newell
 • REA
 • Marta Nascimento / REA
 • Xavier Popy / REA
 • Clergue Bruno
 • Shutterstocl
 • MARTIN Alex
 • Factstory
 • Franck Crusiaux_REA
 • Florence Gautrais
 • Ortola Sébastien
 • Benjamin Haas
 • Warehouse landlord
 • zephyr&borée
 • Koji Chan
 • Vvevents India Private limited
 • Trans-o-Flex
 • Lutt Julien
 • PAAKKONEN SAM
 • Magnus Åslund
 • Bogdan-Mihai Dragøt.
 • PAAKKONEN Sam
 • Licence from Shutterstock
 • Ewa JAKUBOWSKA-ZIENTAL.
 • Thomas Lasné
 • Vogel Franck
 • Sébastien Ortola/REA
 • ROMAIN BOUCHET
 • Icons
 • icons
 • To be added
 • Eric Garault
 • Baerbel
 • ADOBE STOCK - pressmaster
 • Adrien DASTE
 • Josephine WU
 • LUTT Julien
 • ORTOLA Sébastien
 • Haas Benjamin
 • Garault Eric
 • REA/ Grandguillot L.
 • licence from shutterstock
 • Unknown
 • Maarten Van Rouveroy Van Nieuwaal
 • Paakkonen Sam
 • The decisive moment INC
 • COME AND COMM
 • Iannis G
 • Miglioli Marco
 • Licence from shutterstock
 • Martin Alex
 • Sprague Allyson
 • Nina Reppich
 • Keepeek
 • Baptiste de Ville d'Avray
 • Vu Hoang Khiet
 • Eric Patin
 • Intern
 • Charles URBAN
 • Damien DEROUENE
 • iStock - License from 1-800-courier / NIND
 • iStock photo from NIND / 1-800 courier license
 • iStock license - NIND / 1-800 couriers
 • n/a
 • NASCIMENTO Marta
 • Franck CRUSIAUX
 • PETERSON Mark
 • iStock 1-800-courier
 • GÜNTER Nils
 • SPRAGUE Allyson
 • 10800-courier iStock
 • iStock 1-800 courier
 • iStock - 1-800 courier
 • HEBERT Arnaud
 • Paul Ware
 • Julien Lutt
 • none
 • Nils Günter
 • Johanna Romero
 • x
 • GEODIS Own
 • E. Garault
 • Paul Maplesden

12. Használt technológia

A weboldal a Drupal 8 technológiát és az Adobe Acrobat Reader-t használja.

Egyes dokumentumok PDF formátumban is elérhetők.