Logistics team

Etika és Megfelelőség

Elkötelezettségünk az etika és megfelelőség iránt

A GEODIS-nál az erős etikai elveink iránti elkötelezettség, valamint a törvények és a nemzetközi normák tiszteletben tartása az üzleti tevékenység kulcsfontosságú előfeltétele. Minden tevékenységünk során fenntartjuk az integritást, miközben támogatjuk ügyfeleinket a szabályozási korlátozások elsajátításában.

Egy erős vállalati megfelelőségi program

A GEODIS egy átfogó, minden üzletágra kiterjedő programot alkalmaz, amely szigorúan ellenőrzi az etikai elvek alkalmazását a működésben. Ugyanakkor maximálisan tiszteletben tartjuk a nemzetközi szabályozásokat, különösen a korrupció elleni küzdelem, a verseny, az adatvédelem és az exportellenőrzés terén. Ez biztosítja az üzleti megfelelőséget minden tevékenységünk során.

2003-ban tovább erősítettük erőfeszítéseinket ezen a területen azzal, hogy csatlakoztunk az ENSZ Globális Megállapodásához, amely világszerte felszólította a vállalatokat, hogy tegyenek intézkedéseket olyan területeken, mint az emberi jogok védelme és a környezetvédelem. Erős elkötelezettségünk 2009-ben etikai kódexünk közzétételével és terjesztésével öltött testet. Ezt a kódexet rendszeresen frissítjük, gondoskodunk arról, hogy minden alkalmazottunknak legyen egy példánya, és az összes munkatársunkkal képzéseken keresztül ismertetjük.

 

A GEODIS etikai és megfelelőségi megközelítésének nyolc összetevője

Az elkötelezettséget ezen a területen nyolc különálló összetevőn keresztül valósítjuk meg.

 

A vezetői csapat elkötelezettsége

Egyértelműen és gyakran kommunikáljuk a cvezetőség határozott állásfoglalását az etika és a megfelelőség mellett. A vezetőség emellett aktívan jóváhagyja és ellenőrzi az összes etikai és megfelelőségi intézkedést.

 

Etikai kódex

A Kódex és a kiegészítő dokumentumok (a korrupció elleni küzdelemmel, a versenypolitikával stb. kapcsolatos eszköztárunk) terjesztéséért az egyes GEODIS egységek vezetősége felelős. Ez a tudatosságot vállalatunk minden szintjén elterjeszti, így biztosítva a hatékony végrehajtást a működésen belül.

 

Dedikált erőforrások

A GEODIS igazgatótanácsa külön csapatot hozott létre az etikai és megfelelőségi megközelítés kidolgozására és támogatására. Ez a csapat levelező- és kapcsolattartói hálózattal dolgozik az üzletágainkon és földrajzi területeinken keresztül.

 

Kockázatértékelés

Az Etikai és Kockázati Testület kezeli és rendszeresen frissíti a kockázattérképezési megközelítésünket és a hozzá tartozó cselekvési terveket.

 

Képzési programok

Képzési programjaink biztosítják, hogy minden munkatársunk megfelelő képzésben részesüljön, és speciális modulokon és foglalkozásokon keresztül tájékozódjon a témáról. Ezek a programok rendszeres kampányok tárgyát képezik, személyre szabott tartalommal. Az etika és megfelelőség része a munkavállalói beilleszkedési folyamatunknak és az éves értékelő megbeszélésnek is, amelyet minden vezető a csapatával tart.

 

Fegyelmi eljárások

A vezetés elkötelezettsége az etika és a megfelelőség iránt világos és egyértelmű. A vállalat által meghatározott szabályok bármilyen megsértése büntetést von maga után. Ez a szigor elengedhetetlen ahhoz, hogy a cégcsoport elkötelezettségének minden érdekelt fél általi megvalósulását garantálni lehessen.

 

Beszállítók és partnerek

A GEODIS elsősorban a beszállítóink és partnereink hírnevének és integritásának felmérésére irányuló értékelési eljárásokat hajt végre. Ez biztosítja, hogy a műveletek és a logisztikai lánc mentes legyen a tisztességtelenségtől. A beszállítók magatartási kódexe világosan megfogalmazza a GEODIS elvárásait.

 

Etikai riasztórendszer ("whistle blowing")

Egy világszerte működő "whistle blowing" rendszert vezettünk be, amely lehetővé teszi minden alkalmazott számára, hogy a megtorlástól való félelem nélkül megossza a szabálysértésekkel kapcsolatos aggályait vagy gyanúját. Ehhez a rendszerhez a GEODIS partnerei (ügyfelek, beszállítók, alvállalkozók stb.) is hozzáférhetnek. A rendszer a következő címen érhető el: alert.geodis.com.

.

 

Etikai és kockázati Board

A GEODIS 2010-ben hozta létre az Etikai és Kockázati Testületet. Ez a testület határozza meg és irányítja a vállalat etikával és megfelelőséggel, kockázatkezeléssel és megelőzéssel kapcsolatos döntéseit. Biztosítja továbbá a GEODIS etikai kódexében foglalt elvek végrehajtását. Elsődleges feladatai a következők:

 • meghatározza azokat az etikai elveket, amelyek a döntéshozatalt és a műveletek végrehajtásának módját vezérlik;
 • felügyeli az Etikai Kódexben foglalt elvek terjesztését az egész szervezetben és a vállalat üzleti partnereinél;
 • Javaslatot tesz és biztosítja az etikai és megfelelőségi program (eljárások, képzés, kommunikáció stb.) fejlesztését, és biztosítja, hogy az összhangban legyen a cégcsoport értékeivel;
 • Elemez minden potenciális vagy bizonyított kockázatot, és kiválasztja a vállalat által meghozandó megelőző vagy korrekciós intézkedéseket;
 • Megállapodást tesz a benyújtott ügyekről.

 

Az Etikai és Kockázati Tanács elnöke a vezérigazgató, és feladata az etika beépítése a vállalat kultúrájába. Megerősíti az egészséges és fenntartható növekedés iránti elkötelezettségünket a különböző érdekelt feleink javára. A testület a Vezetői Testület és a vezetőség több tagjából áll :

 • Társasági titkár, az igazgatótanács tagja
 • Pénzügyi igazgató, az igazgatótanács tagja
 • Igazgató, etikai és megfelelőségi igazgató
 • A humánerőforrás alelnök, az igazgatóság tagja
 • Biztonság és védelem terület igazgatója
 • Belső ellenőrzés terület iazgatója

 

GEODIS etikai kódexe

Etikai kódexünk a GEODIS etikai és megfelelőségi megközelítésének sarokköve. Ez a dokumentum meghatározza az összes tevékenység során végrehajtandó elveket, valamint az ennek biztosításáért felelős szervezetet. Kifejezi a cégcsoport elkötelezettségét, hogy megbízható partnerként, felelősségteljesen lépjen fel minden egyes érdekelt féllel szemben a civil társadalomban, az üzleti partnerek, a részvényesek és a munkavállalók felé.

 

Beszállítói magatartási kódexünk

Beszállítói magatartási kódexünk a GEODIS etikai kódexét tartalmazza a beszállítók, alvállalkozók és partnerek számára. Világosan megfogalmazza elvárásainkat az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok, a higiénia, az egészség és biztonság, a korrupció elleni küzdelem, a verseny, az alkalmazandó exporttörvények és szabályok, a titoktartás, az ökológia és az alvállalkozói szerződések tiszteletben tartása tekintetében.

Még több információt szeretne a GEODIS etikai és megfelelési szabályzatáról? Ha igen, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen.