Giải pháp vận chuyển hàng hóa

Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp vận chuyển hàng hóa được tối ưu hóa bao gồm dịch vụ đại lý hải quan và thương mại, quản lý chuỗi cung ứng và logistics dự án. Chúng tôi giúp khách hàng xuất nhập khẩu một cách dễ dàng, giảm thiểu thuế quan, triển khai dịch vụ logistics chuyên biệt và quản lý toàn diện chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm thiết kế mạng lưới toàn diện, thuê ngoài vận chuyển hàng hóa và giảm phát thải cacbon.

Florence_Molinari_Expert.jpeg

“Dịch vụ môi giới hải quan rất cần thiết cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế. GEODIS giúp bạn vượt qua các thách thức thị trường liên quan đến tuân thủ thương mại toàn cầu bằng cách cung cấp các giải pháp giá trị gia tăng khác nhau nhằm giảm thiểu rủi ro tuân thủ trên tất cả các phân khúc ngành và khu vực địa lý.”

 

Florence Molinari, Phó Chủ tịch Cấp cao Sản phẩm Môi giới Hải quan Toàn cầu

Khám phá tài nguyên của chúng tôi