Trách Nhiệm Xã Hội

Tại GEODIS, chiến lược tăng trưởng của chúng tôi được xây dựng dựa trên một cam kết: bền vững.

Cam Kết về Trách Nhiệm Xã Hội 

Trong số 7 Quy tắc Vàng làm nền tảng cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi, có 3 quy tắc tập trung vào trách nhiệm xã hội: "Là một công dân tốt", "Luôn đảm bảo an toàn cho nhân viên ở mọi lúc và mọi nơi" và "Tuyển dụng, phát triển và giữ chân người tài".

Ưu tiên của chúng tôi là:

Môi trường

Hành động vì môi trường và giảm tác động đến khí hậu

Xã hội

Là một người sử dụng lao động có trách nhiệm, cam kết thực hiện vai trò của mình trong xã hội

Đạo đức

Lựa chọn các mối quan hệ đạo đức dựa trên sự tin tưởng

Báo Cáo Hoạt động và Bền Vững 2023

GEODIS công bố Báo cáo hoạt động kinh doanh và Phát triển bền vững 2023, trong đó mô tả chiến lược CSR của tập đoàn và tác động đến môi trường. Với tư cách là một công ty và một người sử dụng lao động, chúng tôi đặt các vấn đề xã hội và môi trường làm trọng tâm.

EN 2023 CSR Report

Phân tích mức độ trọng yếu kép

Logistique urbaine, Agence D&E Paris boulevard Ney

GEODIS đã tiến hành phân tích trọng yếu đầu tiên vào năm 2023 với mục đích ưu tiên các thách thức CSR. Phân tích trọng yếu được thực hiện chủ yếu thông qua việc tham khảo ý kiến các bên liên quan chính, cả bên trong và bên ngoài, đồng thời áp dụng cách tiếp cận trọng yếu kép.

Một số hành động của chúng tôi:

Khí hậu

 

Nhận thức được tác động môi trường và nhu cầu ngày càng tăng của các hoạt động logistics và vận tải, GEODIS cam kết phát triển các giải pháp thân thiện với môi trường cho khách hàng của mình, bao gồm vận tải ít carbon, giải pháp đa phương thức, v.v.

pallet-and-parcel-network-solution.jpg
responsable-value-chain.jpg

Chuỗi giá trị có trách nhiệm

 

Nghĩa vụ bảo vệ môi trường sinh thái đi đôi với nghĩa vụ làm gương dẫn đầu. GEODIS đạt được điều này bằng cách chủ động đảm bảo rằng chuỗi giá trị và các quy trình của Tập đoàn và đối tác đều hướng tới bảo vệ môi trường, tôn trọng nhân quyền, sức khỏe và an toàn của nhân viên cũng như áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất.

Sức khỏe và An toàn cho nhân viên

 

Tỷ lệ xảy ra tai nạn tại nơi làm việc của Tập đoàn đã giảm mạnh 30% trong ba năm qua. Điều này thể hiện cam kết của bảo đảm an ninh và môi trường làm việc an toàn cho nhân viên tại GEODIS.

Geodis-social-responsibility.jpg
Geodis-gender-equality.jpg

Bình đẳng giới trong nghề nghiệp

 

Hiện tại, 40% nhân viên của chúng tôi là nữ - đảm nhiệm các vai trò tương đương với nam giới. Chúng tôi đang hướng đến mục tiêu có 25% phụ nữ nắm giữ các vị trí quản lý điều hành/lãnh đạo vào cuối năm 2023.