Không gian làm việc của bạn

 

Khám phá không gian MyGEODIS của bạn và truy cập các công cụ của chúng tôi để tạo sự thuận lợi trong công việc hằng ngày của bạn, chẳng hạn như công cụ Online Booking, Track & Trace, Emissions calculator cũng như các tùy chọn báo cáo và hiển thị khác.

Emissions Calculator

Truy cập vào công cụ tính toán lượng khí thải của chúng tôi

Iris

Truy cập vào các giải pháp theo dõi và quản lý hàng hóa trực tuyến của chúng tôi dành cho Giao nhận vận tải

Azyra

Truy cập vào nền tảng của chúng tôi để đặt chỗ trực tuyến và theo dõi các chuyến hàng của GEODIS Ireland qua đường bộ, đường hàng không và đường biển

Không tìm thấy công cụ phù hợp?

Liên hệ chúng tôi