Thông Tin Pháp lý

GEODIS SA: Công ty TNHH đại chúng có ban quản trị và ban giám sát, với số vốn điều lệ là 404 461 760 €, được đăng ký tại Pháp theo đăng ký doanh nghiệp và thương mại NANTERRE số 542 084 322,  và sau đây sau được gọi là « GEODIS »

 

Văn phòng đăng ký

"Espace Seine"

26 quai Charles Pasqua

92300 LEVALLOIS-PERRET

Pháp

Điện thoại: + 33 (0)1 56 76 26 00

 

Mã số VAT tại Pháp: FR60542084322

 

Tên của Giám đốc Trang web hoặc Người quản lý Xuất bản : Laurent Melaine, Giám đốc Thương mại và Tiếp thị, (“Nhà xuất bản”)

 

Trang web được vận hành bởi:

Công ty Cổ phần Acquia

53 State Street, Tầng 10

Boston, MA 02109

Hoa Kỳ

Điện thoại: 888-922-7842