Logistics team

Đạo đức và Tuân thủ

Cam kết của chúng tôi về Đạo đức và Tuân thủ

Tại GEODIS, cam kết tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cũng như tôn trọng luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế là những điều kiện tiên quyết để kinh doanh. Chúng tôi duy trì tính chính trực trong mọi việc chúng tôi làm và giúp khách hàng nắm vững các ràng buộc pháp lý.

Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt

GEODIS giám sát chặt chẽ việc áp dụng các nguyên tắc đạo đức trong mọi hoạt động bằng một chương trình toàn diện được áp dụng trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời, chúng tôi tôn trọng các quy định quốc tế, đặc biệt khi liên quan đến phòng chống tham nhũng, cạnh tranh, bảo vệ dữ liệu và kiểm soát xuất khẩu. Điều này đảm bảo sự tuân thủ kinh doanh trong mọi việc chúng tôi làm.

Năm 2003, chúng tôi tăng cường hơn nữa những nỗ lực xây dựng chương trình Tuân thủ bằng cách tham gia Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, kêu gọi các công ty trên toàn thế giới hành động để bảo vệ nhân quyền và bảo vệ môi trường. Trong năm 2009, cam kết mạnh mẽ của chúng tôi được thực thi với việc xuất bản và phổ biến Quy tắc Đạo đức của GEODIS. Chúng tôi thường xuyên cập nhật các quy tắc này và đảm bảo mỗi nhân viên đều có một bản sao và được phổ biến trong các buổi đào tạo nhân viên.

 

Tám yếu tố trong Tuân thủ & Đạo đức của GEODIS

Chúng tôi thúc đẩy cam kết các nguyên tắc trong Tuân thủ & Đạo đức thông qua 8 yếu tố riêng biệt.

 

Cam kết của đội ngũ quản lý

Chúng tôi truyền đạt rõ ràng cam kết mạnh mẽ của ban Quản lý tập đoàn về Đạo đức và Tuân thủ. Ban quản trị cũng tích cực phê duyệt và giám sát tất cả các hoạt động Đạo đức và Tuân thủ.

 

Quy tắc đạo đức

Ban quản lý của từng bộ phận GEODIS chịu trách nhiệm phổ biến quy tắc và các tài liệu bổ sung (bộ công cụ chống tham nhũng, cạnh tranh,...). Điều này nâng cao nhận thức ở tất cả các cấp trong tổ chức để đảm bảo việc triển khai hiệu quả trong các hoạt động.

 

Tài nguyên chuyên dụng

Ban điều hành của GEODIS đã thành lập một nhóm chịu trách nhiệm phát triển và hỗ trợ phát triển và phổ biến nguyên tắc Đạo đức và Tuân thủ. Nhóm này làm việc với một mạng lưới các phóng viên và người liên hệ ở khắp các lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý trên toàn cầu.

 

Đánh giá rủi ro

Ban Đạo đức và Rủi ro quản lý và thường xuyên cập nhật các rủi ro có thể xảy ra cũng như lên các kế hoạch hành động tương ứng.

 

Chương trình huấn luyện

Chương trình đào tạo của chúng tôi đảm bảo tất cả các nhân viên đều được huấn luyện bài bản và nhận thức đúng đắn các chủ đề thông qua các mô-đun và buổi học cụ thể. Chủ đề của các buổi đào tạo sẽ được cập nhật thường xuyên với các nội dung phù hợp. Mỗi người quản lý sẽ thực hiện cuộc họp đánh giá hàng năm mức độ tuân thủ của thành viên đối với các quy tắc Đạo đức & Tuân thủ, đây cũng là một phần trong quy trình hòa nhập nhân viên của GEODIS.

 

Kỷ luật

Cam kết của ban quản lý đối với Đạo đức và Tuân thủ luôn rõ ràng và dứt khoát. Bất kỳ hành vi vi phạm các quy tắc do Ban quản lý đặt ra sẽ bị kỷ luật. Tính nghiêm chỉnh là điều cần thiết để đảm bảo tất cả các bên thực hiện đúng cam kết đã đề ra.

 

Nhà cung cấp và đối tác

GEODIS thực hiện các quy trình đánh giá chủ yếu nhằm đánh giá danh tiếng và tính trung trực của các nhà cung cấp và đối tác của mình. Điều này đảm bảo rằng các quy trình và chuỗi logistics không có sai sót nào. Vì thế quy tắc ứng xử của nhà cung cấp mô tả những kỳ vọng của GEODIS.

 

Hệ thống cảnh báo đạo đức (“Whistle blowing" - "Tuýt còi")

Chúng tôi phát triển hệ thống "Whistle blowing" toàn cầu cho phép nhân viên chia sẻ ẩn danh các mối lo ngại hoặc nghi ngờ về các hành vi vi phạm. Các đối tác của GEODIS (khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ,...) cũng có quyền truy cập vào hệ thống này. Truy cập hệ thống tại: Alert.geodis.com .

 

Ban Đạo đức và Rủi ro 

GEODIS đã thành lập Hội đồng Đạo đức và Rủi ro vào năm 2010. Hội đồng xác định và chỉ đạo các quyết định của Tập đoàn liên quan đến Đạo đức và Tuân thủ, quản lý và phòng ngừa rủi ro. Hội đồng cũng đảm bảo việc thực hiện các nguyên tắc được nêu trong Quy tắc đạo đức của GEODIS. Nhiệm vụ chính của Hội đồng là:

 • Xác định các nguyên tắc đạo đức để hướng dẫn việc ra quyết định và cách thức thực hiện các hoạt động;
 • Giám sát việc phổ biến Quy tắc đạo đức trong toàn bộ tổ chức và các đối tác kinh doanh của Tập đoàn;
 • Đề xuất và đảm bảo phát triển Quy tắc Đạo đức và Tuân thủ của tổ chức (quy trình, đào tạo, giao tiếp,...) và đảm bảo các nguyên tắc nhất quán với các giá trị của Tập đoàn;
 • Phân tích mọi rủi ro tiềm ẩn hoặc các rủi ro đã chứng minh và chọn các hành động phòng ngừa hoặc khắc phục mà Tập đoàn sẽ thực hiện;
 • Đưa ra các tuyên bố về những vấn đề được đệ trình.

 

Ủy ban Đạo đức và Rủi ro do Giám đốc Điều hành làm chủ tịch, có nhiệm vụ kết hợp Đạo đức và Văn hóa của Tập đoàn, khẳng định cam kết của GEODIS về sự tăng trưởng lành mạnh và bền vững vì lợi ích của các bên liên quan. Ủy ban bao gồm một số thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành:

 • Thư ký Tập đoàn, thành viên Hội đồng Quản trị
 • Giám đốc Tài chính, thành viên Hội đồng Quản trị
 • Giám đốc, Đạo đức và Tuân thủ
 • Phó chủ tịch điều hành nhân sự Tập đoàn, thành viên Hội đồng Quản trị
 • Giám đốc, An toàn và An ninh
 • Giám đốc, Kiểm toán nội bộ

 

Quy tắc đạo đức của GEODIS

Bộ quy tắc đạo đức của chúng tôi là nền tảng của Đạo đức và Tuân thủ của GEODIS. Bộ quy tắc xác định các nguyên tắc cần được áp dụng và thực hiện trong mọi hoạt động cũng như tổ chức sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo quy trình này. Điều này thể hiện cam kết của Tập đoàn trong việc đóng vai trò là một đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm đối với tất cả các bên liên quan trong xã hội, đối tác kinh doanh và đội ngũ nhân viên.

 

Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp 

Quy tắc Ứng xử của Nhà Cung cấp nêu rõ Quy tắc đạo đức của GEODIS dành cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ và đối tác. Quy tắc đặt ra những kỳ vọng của chúng tôi về tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, vệ sinh, sức khỏe và an toàn, chống tham nhũng, cạnh tranh, luật và quy định xuất khẩu hiện hành, bảo mật, sinh thái và hợp đồng phụ.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Đạo đức và Tuân thủ tại GEODIS? Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  [email protected] .