GEODIS Truck
GEODIS Truck
Wed 18/04/2018 - 13:23

Pociąg do wynajęcia: GEODIS inwestuje w podstawowe szkolenie dla swoich przyszłych kierowców przewożących „niebezpieczne materiały”

W obu obiektach we Francji, Lillebonne i Villers-Saint-Paul, obsługujących sektor chemiczny GEODIS oferuje zintegrowane szkolenie dla 22 osób poszukujących pracy. Szkolenie to jest oferowane w partnerstwie z Pôle Emploi [francuską krajową agencją zatrudnienia], organizacją szkoleniową AFTRAL oraz z Francuską Szkołą Jazdy (ECF). W ramach oferty kursanci otrzymają stanowiska kierowcy „materiałów niebezpiecznych” ze stałą umową o pracę.

Od lutego ubiegłego roku obiekt Lillebonne GEODIS wspiera dziesięć osób poszukujących pracy poprzez indywidualnie dostosowany kurs rozwoju kariery, w przygotowaniu do ich zatrudnienia w maju jako kierowców „chemikaliów i gazów”, ze stałą umową o pracę.

Jednocześnie każdy z nich uzyska zintegrowane szkolenie prowadzone przez ECF, które obejmie: prawo jazdy kategorii CE na pojazdy ciężkie (upoważniające we Francji do kierowania pojazdami, których materiały bądź towar przekracza 7,5 ton); szkolenie z umiejętności FIMO (obowiązkowe, minimalne podstawowe umiejętności); oraz upoważnienie ADR (europejska umowa w zakresie międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych). Rozwijanie umiejętności przyszłych kierowców będzie realizowane przez firmę GEODIS, która zapewni nowo zatrudnionym prawo jazdy kategorii CE na pojazdy „superciężkie” i wyszkoli ich przez kilka tygodni w dwuosobowych zespołach na temat konkretnych procesów jej klientów.

„Ponieważ sektor transportu we Francji stoi w obliczu poważnych wyzwań w zakresie rekrutacji i zatrzymywania kierowców, umiejętności pracowników oraz stabilność naszych zespołów to kluczowe elementy jakości naszych usług, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej” – wyjaśnia Olivier Royer, wiceprezes wykonawczy Działu Road Transport GEODIS. „Szczególnie jest tak w obszarach chemikaliów i gazów, wymagających wyższego poziomu wiedzy technicznej oraz bezkompromisowego bezpieczeństwa”.

Podobny projekt jest prowadzony w obiekcie Villers-Saint-Paul, który również specjalizuje się w transporcie produktów chemicznych i gazowych. Obejmuje on dwanaście osób poszukujących pracy, posiadających jedynie prawo jazdy kategorii C, którzy przejdą 280 godzin szkoleń (FIMO, ADR, prawo jazdy kategorii CE) przeprowadzanych przez AFTRAL, aby mogli zostać zatrudnieni na stałej umowie o pracę.

Dzięki tym środkom GEODIS, wiodący pracodawca we Francji, podkreśla swoje zobowiązanie wobec szkoleń i rozwoju. Po Lillebonne i Villers-Saint-Paul ponowne kampanie szkolenia do zatrudnienia są już planowane dla innych obiektów chemicznych GEODIS.

Projekt ten jest współfinansowany przez GEODIS oraz OPCA Transports, agencję finansującą szkolenia zawodowe w sektorze transportu. Miał on wsparcie Pôle Emploi w kwestii wstępnej selekcji kandydatów oraz płatności wynagrodzenia podczas ich szkolenia.

Pobierz plik PDF

Share it

Oferta GEODIS

Centrum wiedzy o logistyce

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami