GEODIS | Distribution & Express

Thông tin

Welcome to GEODIS | Distribution & Express.


We are open from Monday to Friday.

Giờ mở cửa

Chủ Nhật:  
Closed
Thứ Hai:  
09:00-18:00
Thứ Ba:  
09:00-18:00
Thứ Tư:  
09:00-18:00
Thứ Năm:  
09:00-18:00
Thứ Sáu:  
09:00-18:00
Thứ Bảy:  
Closed

Contact


Soseaua de Centura nr 27-28, Chiajna, Ilfov County
077040
 
Chiajna
Romania