GEODIS | Distribution & Express - Agence d'Aubenas

Thông tin

Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, fermé le week-end et les jours fériés.

Giờ mở cửa

Chủ Nhật:  
Closed
Thứ Hai:  
8:30-18:30
Thứ Ba:  
8:30-18:30
Thứ Tư:  
8:30-18:30
Thứ Năm:  
8:30-18:30
Thứ Sáu:  
8:30-18:30
Thứ Bảy:  
8:30-12:00

Contact


431 rue du Devois
07138
 
Lavilledieu
France
phone
Dịch vụ €0,80/phút. + Cước cuộc gọi