GEODIS | Distribution & Express - Agence de Laon

Thông tin

Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, fermé le week-end et les jours fériés.

Giờ mở cửa

Chủ Nhật:  
Closed
Thứ Hai:  
7:00-12:30, 13:00-19:00
Thứ Ba:  
7:00-12:30, 13:00-19:00
Thứ Tư:  
7:00-12:30, 13:00-19:00
Thứ Năm:  
7:00-12:30, 13:00-19:00
Thứ Sáu:  
7:00-12:30, 13:00-19:00
Thứ Bảy:  
7:00-12:00

Contact


6 Rue Des Minimes
02000
 
Laon
France
phone
Dịch vụ €0,80/phút. + Cước cuộc gọi