GEODIS | Freight Forwarding

Thông tin

Welcome to GEODIS | Freight Forwarding.


We are open from Monday to Friday.

Giờ mở cửa

Chủ Nhật:  
Closed
Thứ Hai:  
09:00-18:00
Thứ Ba:  
09:00-18:00
Thứ Tư:  
09:00-18:00
Thứ Năm:  
09:00-18:00
Thứ Sáu:  
09:00-18:00
Thứ Bảy:  
Closed

Contact


Unit 1110 - 11/Floor Trade Square - No. 681 Cheung Sha Wan Road
 
Kowloon
Hong Kong SAR China