GEODIS - Rades (Contract Logistics)

Thông tin

Welcome to GEODIS - Rades (Contract Logistics).


We are open from Monday to Friday.

Giờ mở cửa

Chủ Nhật:  
Closed
Thứ Hai:  
08:30-17:00
Thứ Ba:  
08:30-17:00
Thứ Tư:  
08:30-17:00
Thứ Năm:  
08:30-17:00
Thứ Sáu:  
08:30-17:00
Thứ Bảy:  
08:30-13:00

Contact


Elbaraket ZI Route du Bac
2040
 
Rades
Tunisia