GEODIS Road Network I RZESZÓW

Thông tin

Welcome to GEODIS Road Network I Rzeszow. We are open from Monday to Friday. We deliver comprehensive service to Customers throughout the entire supply chain.

Giờ mở cửa

Chủ Nhật:  
Closed
Thứ Hai:  
8:00-16:00
Thứ Ba:  
8:00-16:00
Thứ Tư:  
8:00-16:00
Thứ Năm:  
8:00-16:00
Thứ Sáu:  
8:00-16:00
Thứ Bảy:  
Closed

Contact


ul.Strefowa 5A
36-060
 
Głogów Małopolski
Poland