GEODIS Slovensko s.r.o.

Thông tin

Welcome to GEODIS Slovensko s.r.o..


We are open from Monday to Friday.

Giờ mở cửa

Chủ Nhật:  
Closed
Thứ Hai:  
8:00-16:30
Thứ Ba:  
8:00-16:30
Thứ Tư:  
8:00-16:30
Thứ Năm:  
8:00-16:30
Thứ Sáu:  
8:00-16:30
Thứ Bảy:  
Closed

Contact


Fraňa Mojtu 34
949 01
 
Nitra
Slovakia