GEODIS | Warehouse

Thông tin

Welcome to GEODIS | Warehouse.


We are open from Monday to Friday.

Giờ mở cửa

Chủ Nhật:  
Closed
Thứ Hai:  
8:30-18:30
Thứ Ba:  
8:30-18:30
Thứ Tư:  
8:30-18:30
Thứ Năm:  
8:30-18:30
Thứ Sáu:  
8:30-18:30
Thứ Bảy:  
Closed

Contact


9F, 16F&18F of block 1| 9F, 11F,14F-17/F&21/F of block 2| Goodman Tuen Mun Distribution Center 3A Hung Cheung Road
 
Tuen Mun
Hong Kong SAR China