Phụ phí xăng dầu

 

Giá dịch vụ vận tải đường bộ có thể thay đổi nếu giá nhiên liệu nội địa hiện hành 19.500 đồng/l vượt quá 10% so với giá hiện hành (nhiên liệu = tỷ lệ 35%) theo công thức:

 

(Giá nhiên liệu mới - Giá nhiên liệu cũ) / Giá nhiên liệu cũ*tỷ lệ chuyến đi hiện tại * 35%+ tỷ lệ chuyến đi hiện tại = TỶ SUẤT CHUYẾN ĐI MỚI

 

Nguồn: https://www.petrolimex.com.vn/