Cuộc cách mạng tự động hóa kho hàng là đây

Bạn đã sẵn sàng để hiện đại hóa kho hàng của mình chưa?

Get access to the whitepaper

Complete the form, and we will send a link to the whitepaper via your email address.

This site is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bài học chính

 

Khám phá lý do tại sao đầu tư vào tự động hóa lại cải thiện hoạt động kho hàng.

Tìm hiểu thêm về các vấn đề lao động lưu kho và tính sẵn có.

Nghiên cứu các lý do khác nhau để đầu tư vào tự động hóa kho.

Xem xét chuyển giao rủi ro tự động hóa kho hàng cho các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba.

 

Geodis warehouse automation

70

%

kho hàng, với robot tự động, đã đạt được mức cải thiện năng suất với hai chữ số.

77

%

của các tổ chức nghiêm túc về hệ thống kho tự động.

+

4

triệu

robot thương mại sẽ được lắp đặt tại hơn 50.000 nhà kho vào năm 2025.

Quản lý rủi ro khi đầu tư vào tự động hóa kho hàng

 

Tự động hóa kho hàng là cánh cửa để bạn bước vào ngành công nghiệp 4.0. Giúp tối ưu hóa lao động kho hàng, giảm chi phí và quản lý cung cầu. Đồng thời, nó giúp đáp ứng sự mong đợi năng động của người tiêu dùng. Nhưng những khoản đầu tư như vậy cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

 

Làm thế nào để bạn chọn được công nghệ phù hợp? Bạn làm cách nào để đảm bảo tương lai và giảm thiểu sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng? Bạn cam kết thực hiện các chương trình tự động hóa dài hạn và tốn kém như thế nào?

 

Đọc báo cáo chuyên sâu này để khám phá cách nhà cung cấp dịch vụ hậu cần sáng tạo bên thứ ba có thể giảm thiểu rủi ro và giảm chi phí trả trước cho việc tự động hóa kho hàng.