Phụ phí nhiên liệu hàng không

 

Chỉ số FSC của GEODIS dựa trên dữ liệu do IATA cung cấp. Thứ Sáu hàng tuần, IATA cung cấp Chỉ số giá nhiên liệu máy bay phản lực trên trang web: https://www.iata.org/en/publications/kinh tế/fuel-monitor/.

 

Vì chỉ số GEODIS FSC được xác định hai tuần một lần nên chỉ sử dụng giá trị từ ngày thứ Sáu thứ hai và ngày thứ Sáu cuối cùng của mỗi tháng. Chỉ số GEODIS FSC dựa trên chi phí tính bằng đô la Mỹ cho mỗi tấn.

 

Giá trị này được lấy làm giá trị chỉ số và dẫn đến các giá trị FSC tương ứng cho cả Đường ngắn và Đường dài. Những điều này cũng được thể hiện trong cơ chế giá nhiên liệu toàn cầu của GEODIS.